Annons:

S: Barnen i Kalmar län förtjänar bättre än de högerkonservativas marknadsexperiment

Foto: MostPhotos

S: Barnen i Kalmar län förtjänar bättre än de högerkonservativas marknadsexperiment

 

Socialdemokraterna vill ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan. De senaste åren har det blivit uppenbart att marknadsexperiment och olika aktörer sliter sönder välfärden. 

Annons:

I stället för att satsa på elevernas studier och goda arbetsvillkor för lärarna går skattepengar ut till koncerner som tjänar storkovan och stoppar vinsterna i egen ficka. Detta system tycker de högerkonservativa partierna, i vissa fall efter några möten med lobbyister, är fullt rimligt. Vi Socialdemokrater är oerhört tydliga här. Detta är oacceptabelt och helt orimligt. Så ska vi inte ha utbildningssystemet i Sverige. Vårt Sverige kan bättre.

Vinstjakten ska under inga omständigheter få ställas före barnens utbildning och lärarnas villkor. Vi väljer att stå upp för barnen och för lärarna. Just därför har vi i Riksdagen fattat flera beslut som ska gynna eleverna i Kalmar län. Det ska leda till fler lärare, mindre klasser och särskilt stöd där behoven finns. Det är resurser som behövs i skolan. I stället riskerar de gå till aktieutdelning eller något skatteparadis. Är det någon förutom moderata, liberala, kristdemokratiska och sverigedemokratiska riksdagsledamöter som på allvar tycker att det ska vara så?

*

Under mandatperioden har vi höjt lönen för lärarna och sett till att fler utbildade lärare jobbar i skolan. Alla elever förtjänar behöriga lärare för att få en kvalitativ utbildning. Vi har satsat på fler lärarassistenter, socialpedagoger och speciallärare för att möta elevernas behov. Elevhälsan har stärkts för att minska den psykiska ohälsan och öka tillgängligheten för eleverna. Det här är reformer som steg för steg syftar till att stärka skolan och barnens förutsättningar.

De högerkonservativa påstår att det handlar om valfrihet, men frågan är valfrihet för vem? Är det valfriheten för skolorna att välja vilka elever man vill ha som ska räknas? Eller är det elever och föräldrars valfrihet att välja skola som är det viktiga? För oss är det självklart att det ska finnas valbara skolor för elever och föräldrar vars fokus ligger på bra utbildning och inte vinstmaximering.

*

De marknadspolitiska experiment som de högerkonservativa gått i bräschen för har misslyckats fullständigt. Dess effekter syns tydligt. Skolsegregation, Lägre lärartäthet, sämre löner och färre specialpedagoger. Då gör man vinst som friskolekoncern. Det är dags att avsluta experimenten och återta den demokratiska kontrollen över välfärden. Barnen i Kalmar län förtjänar så mycket bättre än en eventuell högerkonservativ regering och riksdag som leker marknadsexperiment med deras framtid. Nu räcker det.

Vi vill fortsätta arbetet i riksdagen för alla elever i Kalmar län. Barn och unga förtjänar en kvalitativ utbildning och en offensiv skolpolitik. Skolresultaten går nu upp på grund av socialdemokratisk politik. Vi kommer fortsätta satsa på skolan för att alla elever ska få en bra utbildning med behöriga lärare. Det ska vara ordning och reda i skolan. För barnens skull. Rösta på Socialdemokraterna den 11 september om du vill stoppa vinstjakten!

Tomas Kronståhl (S), riksdagsledamot

Laila Naraghi (S), riksdagsledamot

Björn Petersson (S), riksdagsledamot

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt