Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Hultsfred. Genom att använda Dagens Hultsfred tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta

Annons:

Ulrica Bennesved. Foto: Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv: Miljöskatterna riskerar att orsaka problem

Överenskommelsen mellan S, C, L och MP kommer att ha stor betydelse för skattepolitiken framöver, då en lång rad punkter i överenskommelsen behandlar skatter. Några av punkterna är positiva, tydligast illustrerat av att värnskatten slopas från 2020, några har begränsad betydelse och några riskerar bli direkt skadliga, där framför allt miljöskattepaketets omfattning ser ut att kunna orsaka problem. Flera punkter är ännu svåra bedöma idag eftersom de förutsätter utredningar.

Annons:

Svenskt Näringsliv kommer att bevaka utställda löften, beskriva hur de påverkar näringslivet samt bidra i arbetet med de många utredningarna. Samtidigt som de positiva delarna är välkomna, innebär överenskommelsen inte tillräckliga förändringar för att i alla delar stärka svensk konkurrenskraft. Överenskommelsens skatteförslag kan sorteras i tre delar.

Den första är skatterna på arbete, där slopad värnskatt är välkommet. Det underlättar kompetensförsörjningen men är dock långt ifrån tillräckligt. Med slopad värnskatt kommer högsta marginalskatt ner till 55 procent medan de allra flesta länder tillåter ”hälften kvar” och OECD-snittet är 42 procent.

Märkligt nog saknas förslag att åtgärda försämringen av jobbskatteavdraget för dem som jobbar mycket och har högre inkomster. Löftet att färre ska betala statlig skatt och därmed få behålla åtminstone hälften av en inkomstökning är ett bra steg men det saknas preciseringar om när och i vilken omfattning. Utökat RUT bidrar också till att sänka skatterna på arbete vilket är positivt för sysselsättning och för att motverka svartjobb. En modell med mer generell avdragsrätt borde dock övervägas.

*

För det andra saknas såväl förslag som insikter om vikten av generellt sänkt kapitalskatt för att främja ägande, entreprenörskap och företagande. Det välkomna förslaget att underlätta generationsskiften ska redan i och med den nu gällande M/KD-budgeten genomföras per 1 juli och åtgärden är redan färdigutredd sedan förra mandatperioden.

En ny utredning av entreprenörsskatten (3:12-reglerna) kan innebära såväl möjligheter som risker. Det är angeläget att komma till rätta med diskrimineringen av delägare med mindre andelar. Samtidigt måste alla försök till skärpningar motarbetas med kraft. En bättre utformning och förtydliganden när det gäller ökade möjligheter för personaloptioner är också välkommet.

*

För det tredje finns för olika nya miljöskatter betydande risker att de kraftigt försämrar svenska företags konkurrenskraft. Det är angeläget att ta itu med många miljöproblem, men utgångspunkten behöver vara att främja teknisk utveckling och välja de mest effektiva styrmedlen. Det finns fler än nya skatter.

Konceptet om skatteväxling kan låta lockande men utredningar har visat att det slår hårdast mot låginkomsttagare och landsbygd. Höjda miljöskatter på 15 miljarder kr riskerar att slå mot näringslivet. Om exempelvis kemikalieskatten utvidgas till att omfatta kläder och skor drabbar det svensk detaljhandel i en situation där utländska e-handelsföretag redan tar marknadsandelar i snabb takt.

Förra mandatperioden infördes kemikalie- och flygskatter samt bonus/malus för bilar vilket gav tillsammans mindre än 5 miljarder kr, statiskt räknat.

*

Utöver detta finns en lång rad andra skattefrågor i överenskommelsen samtidigt som stora områden inte behandlas överhuvudtaget. Momssystemet, som står för 25 procent av alla skatter och är extremt komplext för företagen med stort reformbehov, nämns inte alls. När det gäller rättssäkerhet förekommer skrivningar, men inte alls för skatter. Inte heller nämns  bolagsbeskattningen trots stora förändringar i omvärlden.

Avgörande blir hur det som nu utlovats kan förvaltas och genomföras. Vi ser både möjligheter och risker i skattepolitiken framöver. Därför är det viktigt att företagens synpunkter tas med i den fortsatta processen för att värna tillväxt och jobbskapande.

Ulrica Bennesved regionchef Svenskt Näringsliv Kalmar
Johan Fall, skattechef Svenskt Näringsliv

Annons:

3 kommentarer

Carolina 2019-02-15 09:38:16

Vi har inte tid att vänta på teknisk utveckling, vi är i en akut kris där det ENDA som kommer hjälpa oss är kraftigt minskade utsläpp NU. Hitills har ni inte lyckats lösa det och före det händer är människor (och väldigt många andra djurs) överlevnad ett väldigt mycket högre (i min värld) prioriterat problem före långsiktiga diskussioner kring. Börja agera NU!

Agnes 2019-02-16 00:03:12

Har Svenskt Näringsliv en strategi som är i linje med Parisavtalet? Osäker på om detta är fallet, och med tanke på hur kort tid vi har att ställa om till ett hållbart samhälle framstår SNs kritik av miljöfrämjande skatter som frånkopplat verkligheten. Klimatförändringarna kommer (speciellt om de inte bgränsas) drabba svenska företag och svensk ekonomi hårt. Dags att göra allt för att ställa om till ett klimatsmart samhälle och näringsliv, via både skatter, andra styrmedel och tekniksatsningar. Det är så Sverige blir konkurrenskraftigt, och inte bara kortsiktigt!

Bo Carlsson 2019-02-16 12:29:01

Vad hjälper det om bara vi i Sverige tänker på miljön, hela världen måste samarbeta. Ni inom MP kan ju åka till Kina och protestera så lär ni ju inte komma tillbaka. O ljuva tanke.

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

Annons: