Annons:

Vindkraft = Trygg elförsörjning för hushåll och företag!

LO-facken vill att de planerade vindkraftverken byggs i Målillatrakten. Genrebild. Foto: MostPhotos

Vindkraft = Trygg elförsörjning för hushåll och företag!

Idag behöver vi alla slag av energikällor för att säkerställa elproduktionen och priset på el.

Annons:

Därför är det förvånande om kommunfullmäktige i Hultsfreds kommun säger nej till markanvändning för 12 vindkraftverk vid Aspeland. 

Vi måste vara rädda om vårt näringsliv. De största företag som behöver energi är bland annat  Plannja i Järnforsen , Vida i Mörlunda och Ikea Industry i Hultsfred. De tillför, tillsammans med övriga företag, viktiga arbetstillfällen för kommunen. Vi vill ju att de ska satsa i kommunen och då är det viktigt att vi ökar möjligheten för energi till näringslivet. Får inte industrin möjlighet till energi så flyttar de till där energi finns.

 *

Vi har föreningar som bedriver vinteridrott som medför höga elkostnader. Hur kommer de att klara sig om vi säger nej till förnyelsebar energi? Klarar sig Målilla Bandy, Virserums Hockey samt Dacke stupet med flera idrottsföreningar, med höga elkostnader utan det tillskott av el som vindkraften kan ge? Lägg då till klimatförändringar som medför kortare säsong för vinter idrotter. Då kan vi snart inte längre blunda för verkligheten! Experter och forskare inom energi och klimat har stor betydelse för framtiden. Vi bör respektera utbildning och forskning framför populism för att locka väljare.

LO facken i Hultsfred säger inte nej till kärnkraft, men alla våra energikällor behövs för att säkerställa en säker och trygg elproduktion i Sverige. Det är en viktig bas för Hultsfreds Kommun, för att trygga ett bra företagsklimat, boende samt övrig kommunal verksamhet såsom idrott, turism m,m .

LO Facket  Hultsfred kommun

Ulrica Edlund

Emil Jonsson

Janette Persson

Johan Dahlqvist

Reino Thapper

Alexandra Svensson

Tommy Rälg

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt