Annons:

DEBATT: Oansvarig snusattack som hotar folkhälsan

Snusdebatten berör. Foto: MostPhotos

DEBATT: Oansvarig snusattack som hotar folkhälsan

Sverige har lägst tobaksrelaterad dödlighet inom EU trots att vi konsumerar lika mycket tobak som andra EU-länder. Vad beror det på? Jo, i Sverige finns ett beprövat alternativ till cigaretterna som andra länder inte har tillgång till – snuset. Och du kan leva med ditt snus men dör av din cigarettrökning.

Annons:

Sveriges regering inser detta och sänker därför skatten på snus med tre kronor dosan samtidigt som skatten på cigaretter höjs med fyra kronor paketet. Åtgärden kommer att vara betydelsefull för den svenska folkhälsan. För första gången signalerar en svensk regering att det är skademinimeringsprincipen som gäller; olika tobaksprodukter är olika farliga beroende på hur de konsumeras. Att inhalera tobaksrök är runt 400 gånger farligare än att snusa (Murkett R, Nicotine products relative health assessment).

Genast rycker en grupp forskare, orkestrerade av A Non Smoking Generation, ut för att upprätthålla linjen att all tobak och alla nikotinprodukter ska behandlas lika, oavsett hur många som i onödan dör på vägen mot den illusoriska drömmen om ett samhälle fritt från alla skadliga eller beroendeframkallande produkter. (DH 22/9)

*

Det är oansvarigt och det kräver dessutom en ohederlig argumentation:

Författarna hävdar att snus försvårar rökavvänjning och att risken att börja röka ökar om man snusar. Detta är med förlov sagt nonsens. Varför har annars det land med högst snuskonsumtion, alltså Sverige, den lägsta andelen rökare? Varför minskar rökningen i Sverige så dramatiskt om snusare börjar röka? Varför blir Sverige under år 2024 med stor sannolikhet det första landet i världen att uppnå en nollvision för rökningen (under fem procent rökare)? Därför att vi har tillgång till en annan mindre farlig produkt, snuset.

Om vi tittare i ett längre perspektiv, rökning dödar inte omedelbart, ser vi att svenska män mellan 60 och 69 år ligger lägst av alla EU-länder när det gäller alla former av tobaksrelaterade sjukdomar, cancer såväl som hjärt-kärlsjukdomar. Skillnaderna är dramatiska med en ökning på 75 procent bara till näst bästa land på listan (WHO Global Report).

*

Sifforna är intressanta också för att samma mönster inte finns för svenska kvinnor i samma ålder. Där ligger Sverige tvärtom över medianvärdet bland EU-länderna. Skillnaden är att svenska män har en tradition av att bruka snus medan kvinnorna fram till helt nyligen avstått från snus och hållit fast vid cigaretterna.

Det är också i det perspektivet som det ökade bruket av vitt snus bland unga tjejer ska ses. Det finns absolut inget egenvärde i denna ökning, men om det visar sig vara ett trendbrott där även kvinnorna överger rökningen är siffrorna inte alarmerande.

Så varför är A Non Smoking Generation, av alla, så angelägen om att bekämpa konsumtionsmönster som minskar rökningen. Kan det ha med organisationens skattefinansierade existensberättigande att göra?

Anders Milton, ordförande i Snuskommissionen, tidigare vd och ordförande för Läkarförbundet
Kinna Bellander, ledamot i Snuskommissionen, tidigare bl a verksam på MTG AB och TV4
Karl Fagerström, ledamot i Snuskommissionen, docent och forskare kring tobak och nikotin
Göran Johnsson, ledamot i Snuskommissionen, tidigare ordförande för IF Metall

Fotnot: Det inledande inlägget kan du läsa här. 

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt