Annons:

DEBATT: Ajöss till vårdfilialer på landsbygden

Foto: Pressbild

DEBATT: Ajöss till vårdfilialer på landsbygden

Ett antal filialer till hälsocentraler på landsbygden läggs ned och servicen samt tillgängligheten riskerar att försämras för de boende i dessa områden. Företrädare för både Astrakanen och Husläkarcentrum har i media uttalat sig kring det avtal som upprättats mellan fristående aktörer (privat hälso- och sjukvård) och regionen, som är upprättat på sådant sätt att det inte blir lönsamt att hålla filialerna på landsbygden öppna. Man ”tvingas att fuska” för att det ska gå runt, löd ett uttalande.

Annons:

Filialer har tidigare funnits i bland annat Trekanten och Vissefjärda. Nu läggs de också ned i Alsterbro och Södra Möckleby. Överums hälsocentral är tills vidare stängd men ska återöppnas som filial till Gamleby hälsocentral senare under året. Även Mörbylånga hälsocentral har uttryckt intresse av att ta över Husläkarcentrums praktik på gamla Alungården i Södra Möckleby, men har inte fått något större backning av regionen i detta

I valrörelsen lyfte vi Moderater farhågorna med att landsbygden kunde bli utan vårdfilialer. I media den 27/8 2022 hävdade ansvarigt regionråd att man inte alls kommer lägga ned, utan i stället utveckla. Så sent som den 8 februari i år, återigen i media, uttalar sig företrädare för majoriteten att det är ”jätteviktigt att kunna ha vården nära”. Men nu försvinner alltså filial efter filial och ovissheten kring framtiden är stor.

*

Vid senaste regionfullmäktige avhandlades ett antal frågor kring bland annat vilka besked S, C och V ger de boende i Alsterbro med omnejd vars vårdfilial läggs ned. Svaret blev endast att det var beklagligt men inga besked om de styrande är beredd att se över avtalet som lett till att de fristående aktörerna inte fått lönsamhet i vårdfilialerna. Inte heller om exempelvis Nybro hälsocentral fått i uppdrag att se över möjligheten att fortsätta med filialverksamhet i Alsterbro.

Vidare debatterades också om majoriteten kommer stödja Mörbylånga hälsocentral för att de kunna ta över vårdfilialen i Södra Möckleby likt Gamleby nu tar över Överum. Där var beskedet att S, C och V vill se fortsatt nära vård på Sydöland, så nu är det upp till bevis. Nu är det upp till de styrande att gå från ord till handling.

*

Nedlagda vårdfilialer på landsbygden rimmar illa med ”nära vård”, det nya trend-begreppet i vård-Sverige. Nära vård tycks rädda allt och alla men samtidigt signalerar allt fler inom främst primärvården att de inte får vare sig direktiv eller pengar för några storslagna projekt, utan de flesta landar i att fortsätta som vanligt men ”lite bättre”. Nära vård som koncept är farligt nära att bli ”kejsarens nya kläder” om inte avsikten förtydligas och pengar avsätts. Det kan väl aldrig vara meningen att landa ut tyngre vård som många gånger hör hemma på sjukhusen på primärvården och hemsjukvården utan att resurser sätts av. Eller?

Slutligen är nedlagda vårdfilialer på mindre orter inte en utveckling utan avveckling av vården på landsbygden. Det är ett fiasko för de styrande i allmänhet och för partier som säger sig företräda landsbygden i synnerhet. För några år sedan var det distrikssköterskemottagningarna och nu är det vårdfilialerna. Vill regionens styrande politiker att servicen och tillgängligheten på landsbygden inte ska försämras ännu mer är det hög tid att vända skutan.

Vi Moderater har under lång tid förespråkat både tillgänglighet på landsbygden och en levande landsbygd - förslag som regionalt hittills inte tagits emot mer än med varma servetter. Däremot genomför den Moderat-ledda regeringen nu en palett av åtgärder för att förbättra villkoren för oss på landsbygden såsom bland annat sänkta skatter på drivmedel och inkomster, förenklade och förbättrade villkor för skogs- och lantbruk, förstärkt reseavdrag samt mycket mer. När S, C och V i regionen sviker, tar åtminstone Moderaterna och Tidöpartierna ansvar nationellt för en livskraftig landsbygd.

Carl Dahlin (M), regionråd
Malin Sjölander (M), regionråd

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt