Annons:

Person i Hultsfreds kommun förlorar kommuntvist om hyra av campingstuga

Bilden är en genrebild. Foto: Pixabay

Person i Hultsfreds kommun förlorar kommuntvist om hyra av campingstuga

En tvist mellan Hultsfred kommun och en privatperson har avgjorts i Förvaltningsrätten i Växjö. Personen får inget gehör i tvisten som gäller bistånd enligt socialtjänstlagen till hyra av en campingstuga.

Annons:

Socialnämnden i Hultsfred beslutade att avslå en privatpersons ansökan om bistånd för övernattning i en stuga på en camping. Som skäl för beslutet anförde man i huvudsak att personen, en man i 30-årsåldern, har egna medel och därför ett eget ansvar för att planera för sin ekonomi.

”Rätt till sökt bistånd föreligger inte då behovet kan tillgodoses genom egna tillgångar”, skrev man i sitt beslut.

I sitt överklagande yrkade mannen att han skulle beviljas sökt bistånd och menar att det hade funnits stor risk att han hade återfallit i missbruk om han inte hade stannat kvar på den camping där han hade bott. Han hävdar också att han hade varit i kontakt med socialtjänsten om att det skulle lösa sig med pengar för boendet. Vissa av nätterna uppger han också att han sov ute.

Avslår överklagandet

Då socialnämnden bestred bifall till överklagandet hamnade ärendet hos Förvaltningsrätten i Växjö, som nu har avgjort det. Och avgörandet kom att handla om två nätter outnyttjade övernattningar.

Vid sin normberäkning tog socialnämnden endast upp sex av de åtta nätter som mannen hyrt stugan, detta med anledning av att campingpersonalen uppgett att han endast sovit där sex av åtta nätter – en uppgift som inte heller har bestridits av mannen.

Om samtliga dygn upptagits hade mannen haft ett normunderskott. Mot bakgrund av detta finner man att mannen inte gjort sannolikt att han varit i behov av de aktuella övernattningarna för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå.

”Kostnaderna för de två nätterna ska därför inte betraktas som godtagbara utgifter vid bedömningen av hans rätt till ekonomiskt bistånd. Mot bakgrund av detta ger den övriga utredningen i målet stöd för att N.N. för den aktuella perioden haft ett ekonomiskt överskott i förhållande till riksnormen och godtagbara utgifter. Socialnämnden har således haft fog för sitt beslut och N.N:s överklagande ska därför avslås”, skriver Förvaltningsrätten i sin dom.

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt