Annons:

En utredning pågår om hur olika myndigheter ska kunna dela information med varandra. Roger Landelius vid räddningstjänsten i Västervik är en av de som deltar i utredningen.

Utredning ska ge svar om myndigheter kan dela uppgifter med varandra

Roger Landelius vid räddningstjänsten i Västervik deltar i en myndighetsövergripande utredning som kallas BEViS, som ska se om det finns förutsättningar för olika myndigheter att dela information med varandra i syfte att bli bättre.

Annons:

Utredningen kallas BEViS och handlar om att myndigheter istället för att själva skaffa sig information om en händelse istället ska kunna dela och ta del av andra myndigheters arbete vid en olycka eller händelse.

– Idag får inte räddningstjänsten dela sitt material med polisen eller Kustbevakningen vid olyckor eller händelser. Vi får heller inte dela information med till exempel Trafikverket vid en trafikolycka, säger Roger Landelius.

I praktiken innebär dagens sätt att jobba att det blir väldigt adminstrativt arbete både när var och en av myndigheterna ska ta fram sin egen information, fotografera och sammanställa sin egen information.

– Vi kan idag samtala och samråda om en händelse men inte dela vår information med andra myndigheter, säger Roger Landelius.

Idag kan räddningstjänsten ha viktig information som polisen skulle kunna behöva i sina utredningar med det får räddningstjänsten inte lämna över, till exempel foton.

– I projektet ingår förutom flera olika myndigheter och jurister som ska se att några lagar inte överträds. Utredningens mål är att det ska gå att lämna över information mellan myndigheter uta att det kommer att krävas en lagändring, säger Roger Landelius. 

Annons:

Anders Sjögren

anders.sjogren@dagenshultsfred.se

0733100831

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt