Annons:

Då Migrationsverket inte ersätter Hultsfreds bostäder rivs byggnaderna i Stålhagen. Foto: Simon Henriksson

Hultsfreds Bostäder har största kravet på Migrationsverket – bara fått en tiondel

Av de 54,7 miljoner som allmännyttiga Hultsfreds bostäder krävt i ersättning av Migrationsverket betalas endast 5,4 miljoner ut.
– Vi kommer absolut inte hyra ut till Migrationsverket igen, säger vd Helena Grybäck Svensson.

Annons:

Sedan Migrationsverket flyttade ut från Stålhagen i Hultsfred har de svårt sargade lägenheterna stått tomma. Hultsfreds bostäder har krävt Migrationsverket på 54,7 miljoner kronor i ersättning för misskötseln, men endast en tiondel har betalats ut. Då renoveringskostnaderna blivit för höga har man fattat beslut om att riva byggnaderna, vilket DH rapporterat om tidigare.

– Vi har inte sett någon annan lösning, säger Hultsfreds bostäders VD Helena Grybäck Svensson. Man hoppades att det skulle vara bra ekonomiskt... Att vi i alla fall skulle gå plus. Vi kommer absolut inte att hyra ut till Migrationsverket igen.

Sammanlagt 220 miljoner

Även om Hultsfreds bostäder har det enskilt högsta kravet gentemot Migrationsverket är de inte ensamma om att kräva myndigheten på ersättning för sönderslitna bostäder. Under de senaste tre och ett halvt åren rör det sig om fordringar på över 220 miljoner kronor från värdar över hela landet. Av dessa har Migrationsverket endast gått med på att betala ut en dryg tredjedel; 78 miljoner. De snåla ersättningarna beror på branschregler för avskrivning, menar Migrationsverket – att ju äldre den trasiga inredningen är, dess mindre blir utbetalningen. Man menar även att eftersom flera människor bor tätt tillsammans nöts bostäderna snabbare än vid vanlig uthyrning.

– Vi har vanliga lägenhetsavtal, och då ingår underhåll för normalt slitage. Det vi ska ersätta är det onormala slitaget. Sedan följer vi även branschstandard för avskrivning. Om vi bedömer att ett visst antal år gått sedan det målades om eller att golvet är gammalt görs ett ålders­avdrag. Beroende på vilken dokumentation fastighetsägaren har kan det här bli en diskussion, menar Migrationsverkets chef för tillfälliga bostäder Kenneth Karlsson.

"Dålig stil av Migrationsverket"

I fallet med Stålhagen har det inte rört sig om normalt slitage, menar Helena Grybäck Svensson:

– Det finns lägenheter som var nyrenoverade för två år sen, men när de asylsökande flyttade därifrån var de totalkvaddade, så slitaget har varit enormt stort.

Istället för åldersavdrag eller avskrivning har dilemmat i tvisten mellan Hultsfreds bostäder och Migrationsverket framförallt gällt ansvarsfrågan:

– De anser att det är den enskilde individen som är skadeskyldig medan vi anser att Migrationsverket borde vara ansvariga. Vi har ju inte ens vetat vilka asylsökande som bott i våra lägenheter – det är Migrationsverket som haft koll på det. Jag tycker det är dålig stil av Migrationsverket, jag tycker att de har större moraliskt ansvar när man som kommun ställer upp och tar emot asylsökande. Att de inte tar större ansvar när de lämnar är oacceptabelt.

Hade ni rivit byggnaderna om hela beloppet accepterats?

– En del hade nog rivits för det hade inte räckt till att renovera alla, men vi hade nog kunnat spara något hus, eller till och med några.

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt