Annons:

Martin Snickars, barn- och utbildningschef i Hultsfreds kommun, meddelar att vuxenutbildningen förses med mer ekonomiska medel. Foto: Ossian Mathiasson

Mer medel till vuxenutbildningen efter besked om förändrade statsbidrag

Statsbidragen för yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen har gjorts om. Nu finns nytt statsbidrag att söka – kombinationsutbildning. 
– Med den nya förordningen som trädde i kraft den 1 augusti kan vi få upp till 110 000 kronor per årsstudieplats i statsbidrag, säger skolchefen Martin Snickars. 

Annons:

Martin Snickars, skolchef i Hultsfreds kommun, informerade på barn- och utbildningsnämndens senaste sammanträde om statsbidrag till vuxenutbildningen.

Det har under hösten 2021 skett ändringar och tillkommit nya former av statsbidrag för yrkesutbildningar, nämligen kombinationsutbildning.

– Så här har det sett ut ända fram till våren 2021 med att vi kan få olika typer av statsbidrag för olika utbildningar. Det kan vara 30 000–75 000 kronor per årsstudieplats. Med den nya förordningen som trädde i kraft den 1 augusti kan vi få upp till 110 000 kronor per årsstudieplats i statsbidrag, säger Martin Snickars. 

Det är ganska stora förändringar som medför att vuxenutbildningen behöver ställas om utifrån vissa punkter. 

– Vi ska kunna erbjuda en yrkesutbildning i kombination med att man kan läsa på SFI eller läsa svenska som andraspråk. Det kan också vara andra stödjande insatser som syftar till att eleverna ges ökade möjligheter att nå målen för utbildningen, säger Snickars. 

Kan vara i behov av stödinsatser

Om man som elev går en yrkesutbildning för att bli lastbilschaufför eller industritekniker kan man vara i behov av stödinsatser för att klara av utbildningen. 

– Det kan vara form av studie- och yrkesvägledning, stöd i undervisningen och anpassning för att man ska kunna klara av utbildningens vissa delar. Det är vi själva som behöver se vad varje elev behöver för stödbehov för att klara av sin utbildning. Det blir ett nytt sätt för oss att jobba med att söka olika statsbidrag och kunna erbjuda olika stödinsatser utifrån varje elevs behov. Nu blir det ännu tydligare kopplat till statsbidragen, säger Snickars.

Det är aktuellt med en utökning av ett par tjänster på vuxenutbildningen för att kunna erbjuda mer stöd i vissa områden där det behövs. 

– Digital teknik och svenska som andraspråk kan vara sådana områden. Detta gör att vi får mer medel till vuxenutbildningen och mer möjligheter att ge en bättre undervisning med mer stödinsatser än vad vi gör i dag. 

Vad kan det komma att innebära rent ekonomiskt är osäkert. 

– Det är det som är det svåra och allt beror på vilka elever som söker sig till de olika utbildningarna. Vi söker platser och får se hur många som går. Det kan vara som så att vi tvingas betala tillbaka om vi inte utnyttjar platserna eller att vi har för få platser. Vi gör en uppskattning på vad vi tror att vi kan behöva och får se hur det blir. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt