Annons:

Barn- och utbildningsnämnden har redovisat hur det ser ut på Hultsfreds kommuns skolor och förskolor. Foto: MostPhotos

LISTA: Nulägesrapport av skollokaler och elevantal i Hultsfreds kommun

Barn- och utbildningsnämnden presenterade på sitt senaste sammanträde en nulägesrapport av förskolor, skolor och moduler samt barn- och elevantal på de olika enheterna. 

Annons:

Redovisningen av basfakta för barn- och utbildningsnämndens förskolor och skolor i Hultsfreds kommun var en av punkterna på det senaste nämndsmötet i november. Skolchefen Martin Snickars redovisade elevantal på kommunens skolor och förskolor. 

– Jag hade en enkel, kort beskrivning av hur det ser ut angående våra förskolor och skolor och hur många barn och elever det är på varje enhet. Vi hade dessutom diskussioner kring moduler. Modulerna är tillfälliga lokaler och nämnden önskar att få permanenta byggnader, då behöver vi se över var det finns möjligheter att göra förändringar, säger Martin Snickars. 

Aktuellt med tvåvåningsmodul i Vena

Modulen för grundsärskolan vid Målilla skolan är borttagen och ersatt med en permanent byggnad. Snickars meddelar att kommunen fortfarande har ganska många moduler kvar i sitt bestånd. 

Den modul som finns vid Vena skola ser ut att försvinna och ersättas med en tvåvåningsmodul för att ge plats åt förskolan. 

– Vi ser att det är trångt i Vena och vi har ökat från 55 elever till 92 elever på några år. Skolan har blivit trångbodd och vi behöver vidta åtgärder och utöka med fler lokaler. Vi tittar på en sådan lösning för att kunna byta ut befintlig modul mot en tvåvåningsmodul. Vi har en modul i Vena som förskolan är i och förskolan har också en avdelning inne i skolbyggnaden. Då kan man flytta ut hela förskolan i modulen och skolan får den del som förskolan befinner sig i just nu. Det kommer på nästa nämndsmöte, säger Snickars. 

Fakta

Förskolor: 

Björkens förskola i Järnforsen

Förskolan består av 1 avdelning. 

Placerade barn: 12 barn (2021-11-08) 

Ekbackens förskola i Vena 

Förskolan består av 2 avdelningar. 

Placerade barn: 52 barn (2021-11-08) 

Evahagens förskola i Virserum 

Förskolan består av 6 avdelningar. 

Placerade barn: 87 barn (2021-11-08) 

Furuängens förskola i Mörlunda

Förskolan består av 3 avdelningar, varav en är i paviljong på Emådalskolans gård. 

Placerade barn: 54 barn (2021-11-08) 

Målilla förskola i Målilla

Förskolan består av 4 avdelningar, varav två avdelningar i modul samt 
en avdelning inne i skolbyggnaden. 

Placerade barn: 84 barn (2021-11-08) 

Oredans förskola i Hultsfred 

Förskolan består av fem avdelningar. 

Placerade barn: 71 barn (2021-11-08) 

Förskolan avvecklas när den nya förskolan Växthuset öppnar under 2022. 

Råsebäcks förskola i Hultsfred 

Förskolan är en modulförskola och består av fyra avdelningar. 

Placerade barn: 59 barn (2021-11-08) 

Silverliljans förskola i Silverdalen 

Förskolan är en modulförskola och består av tre avdelningar. 

Placerade barn: 54 barn (2021-11-08) 

Silverslättens förskola i Hultsfred

Förskolan består av fyra avdelningar. 

Placerade barn: 57 barn (2021-11-08) 

Stålhagens förskola i Hultsfred 

Förskolan består av fem avdelningar. 

Placerade barn: 80 barn (2021-11-08) 

Förskolan avvecklas när den nya förskolan Växthuset öppnar under 2022. 

Örtagårdens förskola i Hultsfred 

Förskolan består av två avdelningar. 

Placerade barn: 30 barn (2021-11-08) 

På Örtagårdens förskola finns även omsorg under kvällar och helger. 

Placerade barn kvällar/helger: 12 förskolebarn + 18 fritidsbarn (2021-11-08)

 

Grundskolor: 

Albäcksskolan i Hultsfred

Skolbyggnad samt en modul med fem klassrum 

Antal elever grundskolan årskurs 7-9: 348 elever 

Grundsärskolan 7-9 

Antal elever grundsärskolan årskurs 7-9: 11 elever 

LSS fritidshem: 4 elever 

Emådalskolan i Mörlunda 

Antal elever grundskolan årskurs F-6: 106 elever 

Fritidshem: 59 elever 

Järnforsens skola 

Antal elever grundskolan årskurs F-6: 24 elever 

Fritidshem: 7 elever 

Lindblomskolan i Hultsfred 

Skolbyggnad samt två moduler

En modul med fyra klassrum och en modul med fem klassrum 

Antal elever grundskolan årskurs F-6: 511 elever 

Fritidshem: 261 elever 

Målilla skola

Antal elever grundskolan årskurs F-6: 113 elever 

Antal elever grundsärskolan årskurs 1-6: 13 elever 

Fritidshem: 87 elever 

Silverdalens skola 

Skolbyggnad samt utökade lokaler i hyreshus i anslutning till skolbygg- 
nad samt matsal i förskolans modul. 

Antal elever grundskolan årskurs F-6: 73 elever 

Fritidshem: 33 elever 

Vena skola 

Antal elever grundskolan årskurs F-6: 91 elever 

Fritidshem i bygdegården: 54 elever 

 

Hultsfreds gymnasium 

Antal elever gymnasieskolan årskurs 1-3: 470 elever 
Ekonomiprogrammet: 58 elever
Estetiska programmet: 33 elever
Naturvetenskapsprogrammet: 28 elever 

Samhällsvetenskapsprogrammet: 34 elever
Barn- och fritidsprogrammet: 48 elever
El- och energiprogrammet: 29 elever
Fordons- och transportprogrammet: 74 elever
Hotell- och turismprogrammet: 11 elever
Industritekniska programmet: 16 elever
Vård- och omsorgsprogrammet: 26 elever
Bygg- och anläggningsprogrammet, lärling: 2 elever
Språkintroduktion: 25 elever
Yrkesintroduktion: 10 elever
Individuellt alternativ:  53 elever

Programinriktat val: 22 elever

 

Hultsfreds gymnasium - gymnasiesärskolan 

Antal elever gymnasiesärskolan årskurs 1-4: 21 elever

Programmet för fordonsvård och godshantering: 3 elever

Programmet för hotell, restaurang och bageri: 7 elever

Individuella program: 11 elever

 

Musikskolan 

Antal elever på musikskolan: 178 

Kompanjonundervisning åk 2: 135 elever 

Järnforsens Skola, musik åk 2-6: 18 elever 

 

Hultsfred Lärcenter 

Vuxenutbildningen, en del av Hultsfred lärcenter 

Särskild utbildning för vuxna 

Antal elever: 15 

SFI – svenska för invandrare 

Antal elever: 145

Intag varje månad under läsåret. Genomströmning: 100 nya elever under höstterminen 2021. 

Grundläggande vuxenutbildning 

Intag av nya elever 2 gånger/termin. 

För dig som inte är klar med grundskolan eller som behöver komplettera ett ämne. 

Antal elever på plats: 60, antal kurser: 171 

Distansutbildning: 6 elever, 7 kurser 

Gymnasial vuxenutbildning 

Antal elever på plats: 49 

Distansutbildning: 34 elever, 52 kurser 

Två starter under hösten och tre starter under våren 

Yrkesutbildningar: 

Undersköterskeutbildning: 29 elever 

Godsförare – lastbil: 13 elever 

Lärling – lokalvård 11 elever. (Ny inriktning vt-22: Hotell och service) 

Lärling – industritekniker: 14 elever 

Gjuterioperatör: start vt-22 

Campus Hultsfred – en del av Hultsfred lärcenter 

Utbildningar universitet/högskola: 

Förskollärarprogrammet 210 hp (3,5 år) 

Music Event Management 180 hp (3 år) 

Ledarskapskurs 7,5 hp 

Yrkeshögskoleutbildningar: 

3D-tekniker inom additiv teknik i metall, 400 YH (2 år) 

Redovisningsekonom, 400 YH (2 år) 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt