Annons:

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att utöka antalet stängningsdagar i fritidshemmen till fyra dagar per år från och med årsskiftet. Foto: Ossian Mathiasson

Utökning av antal stängningsdagar i fritidshemmen: "Ser ett ökat behov"

Antalet stängningsdagar i fritidshemmen i Hultsfreds kommun utökas till två dagar per termin från och med årsskiftet. 

Annons:

Utökningen som barn- och utbildningsnämnden har beslutat om förklaras med att de vill möjliggöra kompetensutveckling för personalen i fritidshemmen. Det gäller för alla fritidshem i Hultsfreds kommun. 

Stängningsdagarna sker i samband med grundskolans kompetensutvecklingsdagar, vilket innebär två dagar på vårterminen och två dagar på höstterminen.

– Som det är nu så är det en kompetensutvecklingsdag för personalen i fritidshemmen per termin. Vi ser att vi har ett ökat behov av att erbjuda kompetensutveckling även till personalen i fritidshemmen, säger Martin Snickars, skolchef i Hultsfreds kommun. 

 

Förändringen med fler stängningsdagar genomfördes för förskolan 2019 och Snickars pekar att det finns samma behov för fritidshemmen. 

– Det som kommer till våren är en reviderad läroplan för grundskolan och fritidshemmen. Det är nya kursplaner som fritidshemmens personal behöver vara med på vad gäller utbildningen som vi har kring de nya delarna i läroplanen. De träder i kraft direkt från höstterminen och då behöver vi ha förberett all personal så man är redo att arbeta utifrån förändringar, säger Martin Snickars och fortsätter:

– Vi har nästa läsår bokat in fortbildningsdagar för skolan och där ser vi också att fritidshemmen bör finnas med. Det är bra att skolans personal och fritidshemmens personal kan ha fortbildning tillsammans. Det är samma elever vi har i skolan och på fritidshemmen. Vi har också väldigt många fritidspedagoger som arbetar som resurs i klasser dagtid. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt