Annons:

Kommunledningen föreslår att Bolaget hembygdsförening får 50 procent av det ansökta beloppet för att öka säkerheten på Telemuseum i Virserum. Foto: Ossian Mathiasson

Föreningen söker mer än en kvarts miljon i stöd – här är kommunens besked

Bolaget hembygdsförening i Virserum har ansökt om kommunalt bidrag på 265 000 kronor. Förslaget från politikerna är att kommunen stöttar med 50 procent: 132 500 kronor. 

Annons:

Bolaget hembygdsförening driver sedan 2016 de två museibyggnaderna, konsthallen, caféet och örtagården på Bolagsområdet i Virserum. Föreningen har sedan övertagandet lagt mycket pengar på underhåll och reparationer av byggnader och utemiljöer och har flera projekt på gång. Café Flotten ska renoveras med ideellt arbete under 2022. 

I början av februari lämnade föreningen in en ansökan om ekonomiskt stöd till kommunstyrelsen i Hultsfreds kommun för att de vill bibehålla området som ett attraktivt besöksmål. 

Föreslås få halva summan

Föreningen vill få 250 000 kronor till ny belysning och åtgärder för brandsäkerhet i Telemuseet samt 15 000 kronor för fasadskylt (bygglov, montering och belysning). Räddningstjänsten har vid en inspektion påpekat flera brister som måste åtgärdas, bland annat belysta nödgångsskyltar, nödbelysning och ersättning av heta och energiineffektiva halogenlampor med energieffektiva LED-armaturer. Det handlar också om att föreningen räknar med att området kommer få ett uppsving med fler besökare då coronarestriktionerna har släppts. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott hanterade ärendet på sitt senaste sammanträde och föreslår att föreningen får halva summan, 132 500 kronor, av det ansökta beloppet.

– Vi vill stödja föreningarnas arbete och här var det en fråga om att säkra upp LED-belysning med mera i fastigheten utifrån de krav som gäller numera, säger kommunalrådet Lars Rosander (C).

Ärendet ska först till kommunstyrelsen och sedan till kommunfullmäktige för beslut. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt