Annons:

Nu drar arbetet med Hultsfreds nya bostadsområde igång

Lars Rosander, Åke Nilsson, Åke Bergh, Tommy Rälg och Tomas Söreling tog första spadtaget för Herrstorpet som blir Hultsfreds nya bostadsområde. Foto: Ossian Mathiasson

Nu drar arbetet med Hultsfreds nya bostadsområde igång

Hultsfreds kommuns vision för Herrstorpet är att skapa byggrätter för nya bostäder i ett attraktivt strandnära läge. Ett efterlängtat och symboliskt första spadtaget togs av fem politiker i kommunstyrelsens arbetsutskott på tisdagen. 
– Ett stort projekt som kommunen har jobbat med under många år, säger Tomas Lexinger, projektledare på ÖSK. 

Annons:

Faktum är att Hultsfreds kommun har jobbat med Herrstorpsprojektet sedan 2016 och projektledaren Tomas Lexinger förklarat att det har dykt upp många frågor kring detaljplanearbetet och områdets alla natur- och kulturvärden under resans gång. 

Nu ska det nya bostadsområdet växa fram på Herrstorpet i de södra delarna av Hultsfred. 

Lars Rosander (C), Åke Nilsson (KD), Åke Bergh (KD), Tommy Rälg (S) och Tomas Söreling (S) från kommunstyrelsens arbetsutskott grävde loss varsin grästuva som de kastade upp i luften för att markera första spadtaget för Hultsfreds nya bostadsområde.

– Det har varit många frågor med länsstyrelsen och mycket detaljplanearbete för att förverkliga projektet, vilket genomsyrar hela vårt arbete. Vi måste vara ytterst rädda om de natur- och kulturvärden som finns i detta natursköna område. Vi försöker med vacker hand ta vara på allt som är här. Försiktighet gäller på området. Man får inte vara utanför de arbetsområden som vi har tillåtit, säger Tomas Lexinger. 

Arbetet inleds inom kort

Entreprenören Gilbert Gustafssons vann upphandlingen och får i uppdrag att iordningsställa vägar, vatten, avlopp, elledningar, fiber, planteringar och belysning på Herrstorpet.

– De påbörjar grävningsarbeten redan nästa vecka och hela området ska vara klart om ungefär ett och ett halvt år. I den norra delen har vi en deletapp som vara klar lite tidigare, troligtvis i oktober. Vi tänker att det ska vara möjligt för en byggherre att få tillträde till sin tomt och börja bygga det man har tänkt sig, annars får man vänta till nästa höst för att få möjlighet att bygga på de övriga delarna, säger Lexinger. 

Enligt kommunens vision för Herrstorpet ska det bli ett område med blandad bebyggelse bestående av villor, radhus, parhus och flerbostadshus. Högre bebyggelse i väster möjliggör att i större utsträckning ta vara på områdets utsikt mot sjön Hulingen. 

– Det finns ganska stort utrymme för vad man kan bygga i den här detaljplanen. Vi har tänkt oss ett antal villor i södra delen ner mot vattnet och det kan bli blandat med parhus och högre byggnader i riktning mot järnvägen, säger Lexinger och fortsätter:

– Hela miljön kommer vara ganska anpassad och förfinad för den miljö som vi har här med smala gator, dämpad belysning och ljus som inte sprider sig ut i naturen. Tanken är att det ska sitta väldigt väl ihop med området och redan befintlig bebyggelse. 

Strandpromenaden förlängs

Han berättar att det kommer märkas att tegelbrukets historia följer med. 

– Vi ska jobba med tegelstenar som ett element på några publika platser, till exempel vid den nya grillplatsen i den södra delen ner mot vattnet. 

Strandpromenaden, den grusade gång- och cykelvägen som går längs med Hulingens strand, avses att förlängas in i Herrstorpet.

– Vi ansluter en egen fortsättning på Strandpromenaden som leder in hit och kommer gå utmed trädkanten, öster om bebyggelsen, säger Lexinger. 

Kommunen planerar för ett arbete tillsammans med kultur och fritid om att skapa vandringsområde i det nya bostadsområdet.

– De som bor här ska kunna nyttja det och det blir garanterat ett besöksmål för alla som vill komma ut och njuta av den här härliga platsen. Det blir en väldigt attraktiv plats och vi måste hela tiden ta oss framåt. 

Ny järnvägsövergång

Det håller just nu på att skapas en helt ny järnvägsövergång vid infarten till Herrstorpet.

– När man gör ett sånt område och det ska bli mycket mer trafik över ett spår kan man inte ha det kvar som det var. Vi ser i samarbete med Trafikverket till att det blir en plankorsning med bommar som kommer byggas färdig i oktober i år. Helst hade man velat ha en planfri korsning med en bro eller en tunnel men det sticker ut för mycket. Det är den enda vägen in och ut. Av säkerhet, framförhållning och att förenkla arbetet för entreprenören är plankorsningen gjord i förväg.

Det har också anlagts en byggväg som leder ut vid den södra delen av infarten till Hultsfred. Det gör man för att undvika tung trafik på Björkuddvägen. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt