Annons:

Bilden är en genrebild. Foto: Pixabay

Ny undersökning: Var femte tjänsteman kränkt eller hotad på jobbet

Att demokratin hotas när tjänstemän utsätts för våld på jobbet, är ett faktum enligt var nionde förvärvsarbetare i en av TCOs undersökningar. Idag blir var femte tjänsteman på något sett kränkt eller hotad på jobbet. 

Annons:

Hot och hat förekommer ofta på arbetsplatser från tredje person, det vill säga kunder eller patienter. Det är vanligt förekommande inom den offentliga såväl som den privata sektorn. Poliser och annan utryckningspersonal drabbas likaså socialsekreterare, journalister, kulturutövare med flera. Majoriteten av alla utsatta arbetar inom den offentliga sektorn, där uppger tre av tio att de utsatts för odemokratiska handlingar under arbetet. 

I en Novusundersökning genom TCO svarar var femte tjänsteman som är medlem i just TCO att de någon gång blivit utsatta under arbetet se senaste fem åren. Den siffran motsvarar 200 000 personer. Av alla drabbade har 64 procent utsatts för direkta hot på jobbet, 21 procent utsatts för fysiskt våld, till exempel knuff eller slag, 23 procent utsatts för hat och hot i mejl och 12 procent utsatts i sociala medier

Hotar demokratin

Det här menar man på kan hota demokratin när tjänstemän inte vågar utföra sitt arete korrekt eller fullt ut eller att rädslan kan påverka beslutsfattande. Ett sånt här beteene kan kallas för självcencur. 

– Många är medvetna om att detta sker efter upploppen under påsken. Men det är också många fler yrkesgrupper som drabbas på olika sätt som kanske inte blir lika uppmärksammade. Det här är en akut fråga som också handlar om att värna vår demokratiska rättsstat. Det är dags att vi vänder trenden och för det krävs en lång rad åtgärder, säger Therese Svanström, TCO:s ordförande.

Alice Enwall

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt