Annons:

Under 2022 har inflationen i Sverige ökat med 8,5 procent, den högsta inflationstakten sedan 1991. Foto: Mostphotos/genrebild.

Experten om höjda livsmedelspriser: "Tror inte att priserna sjunker"

Kostnader för drivmedel, råvaror och mycket annat har skjutit i höjden. Det speglar sig nu även i matpriserna där mycket har blivit dyrare. Livsmedelspriserna har såg en kostnadsökning på 23 procent i maj och inflationstakten är den högsta den varit sedan 1991.

Annons:

Under 2022 har inflationen i Sverige ökat med 8,5 procent, den högsta inflationstakten sedan 1991. En bransch som drabbats extra hårt är livsmedelsindustrin, under maj månad uppgick de svenska livsmedelsproducenternas kostnadsökningar till 23 procent.  

Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen, skrev följande i ett pressmeddelande i slutet av juni: 

“Vi har i drygt ett års tid i konjunkturbrev och debattartiklar varnat för den extrema kostnadskris som våra medlemsföretag har drabbats av. Branschen är van vid att hantera stora kostnadsförändringar på råvara, men vi har aldrig i modern tid sett två- till tresiffriga kostnadsökningar på allt annat som också krävs för att producera mat och dryck. Det här är en exempellös situation och den kräver snabba åtgärder, inte minst från dagligvaruhandelns och Systembolagets sida”.

Inflationsexperten förklarar

Erik Glans, doktor i nationalekonomi och ansvarig för Konjunkturinstitutets inflationsprognoser.

– Inflationstakten har varit väldigt hög de senaste månaderna. Vi ser en ökning av livsmedelspriser, däribland priset på kaffe som inte återhämtat sig efter extremvädret i Brasilien. Det är ganska många faktorer som inträffat nära i tid till varandra. Klimatförändringar påverkar skördar, kriget i Ukraina påverkar drivmedelspriser, drivmedelspriser påverkar kostnaden för containerfrakt och så vidare, säger Erik Glans. 

Exakt hur ökningen påverkar Sveriges befolkning och hur utvecklingen ser ut i framtiden är inte helt lätt att förutspå.

– Vår prognos är att priserna inte sjunker, dock tror vi ökningstakten kommer att minska vilket leder till en mer normal utveckling framöver. Det är vårt huvudscenario men sen kan mycket hända som vi inte kan förutspå, avslutar Erik Glans.


Annons:

Elliot Klint

elliot.klint@gmail.com

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt