Annons:

Från och med den 9 augusti får verksamheter inom animalie- och växthussektorn söka stöd för ekonomiska förluster. Foto: MostPhotos

Nu kan dessa grupper söka krisstöd – efter invasionen

Om man är producent inom animalie- och växthussektorn har man nu möjlighet att söka bidrag för ekonomiska förluster på grund av invasionen av Ukraina. 

Annons:

Rysslands invasion av Ukraina har resulterat i ökade kostnader, något som lantbrukarna har drabbats hårt av. Det försämrade omvärldsläget har lett till ökade kostnader för bland annat bränsle, utsäde och djurfoder. 

Från och med den 9 augusti kan därför producenter inom animalie- och växthussektorn söka krisstöd för att täcka de förlusterna. Ansökningen är öppen fram till 20 september 2022. 

Kraven för att få stöd

För att söka krisstöd inom animaliesektorn krävs det att man har haft en produktion som omfattar något av följande:

* Slaktsvin

* Gris, äldre än 6 månader, för smågrisproduktion

* Mjölkkor

* Övriga hondjur av nöt, äldre än ett år

* Handjur av nöt, äldre än ett år

* Får och get, äldre än ett år

Det krävs även att det sammanlagda värdet ska uppgå till minst 5 000 kronor och produktionen ska ha förekommit under februari 2022. 

För att söka krisstöd för växtsektorn ska växtytan vara minst 250 kvadratmeter. Den har varit verksam för odling av frukt, bär, grönsaker, svamp, groddar, kryddväxter eller prydnadsväxter under hela eller en del av perioden februari-juni 2022. 

Annons:

Sara Åstrand

saraaastrand@gmail.com

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt