Annons:

REGIONEN MISSAR BUDGET MED 195 MILJONER

Region Kalmar väntas missa budget med enorma 195 miljoner. Foto: Riksbanken

REGIONEN MISSAR BUDGET MED 195 MILJONER

Ekonomin i Region Kalmar är ingen rolig läsning för någon. Uppföljningen efter juli månad pekar på ett nollresultat – hela 195 miljoner sämre än budget.

Annons:

Då ska man addera att det råder en stor osäkerhet i prognosen med tanke på konstadsökningarna på flera fronter och inflationstakten. En faktor som belastar ekonomin särskilt svårt är bränslekostnaderna i kollektivtrafiken. Ökad smittspridning av covid-19 under sommaren och ökad sjukfrånvaro är andra faktorer som tynger resultatet.

Region Kalmar väntas ha ökade kostnader för inhyrd personal med elva miljoner under 2022 och passera en kvarts miljard. Förra året landade kostnaden runt 240 miljoner kronor. Förvaltningarnas budgetunderskott väntas hamna på 360 miljoner kronor. Det handlar om minskade intäkter, ökade kostnader, regionservice och kollektivtrafiken.

Kollektivtrafiken i länet står för 12 procent av den motoriserade trafiken – det är lägre än före pandemin då nivån var 15 och även lägre än i närliggande län. Under sommaren har det också varit enorma problem på Stångådals- och Tjustbanan med svindlande 227 inställda tåg under en femveckorsperiod. En sådan faktor ökar förstås inte villigheten att ta tåget.

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagenshultsfred.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt