Annons:

NORRA LÄNET: Lever bland avföring och utan tillsyn  – Länsstyrelsen hotar omhänderta 37 katter

Bilden är en genrebild och katten på bilden är inte någon av dem som det skrivs om i texten. Foto: Pixabay

NORRA LÄNET: Lever bland avföring och utan tillsyn – Länsstyrelsen hotar omhänderta 37 katter

För fjärde gången inom loppet av ett år har Länsstyrelsen gjort kontroll hos en kattägare i Hultsfreds kommun. 37 katter konstaterades leva i en miljö med avföring på väggarna och kissfläckar på golven. Nu hotar Länsstyrelsen att omhänderta katterna.

Annons:

Den 23 augusti i år genomförde Länsstyrelsen en uppföljande kontroll hos en kattägare i Hultsfreds kommun. Anledningen till kontrollen var att följa upp tidigare förelägganden som bland annat rört katternas miljö, en rengjorda kattlådor, dålig tillsyn, oönskad avel, drift av tillståndspliktig verksamhet utan till stånd med mera.

Kontroller har tidigare gjorts hos kattägaren ytterligare tre gånger under det senaste året.

Avföring längs väggarna

Vid kontrollen den 23 augusti konstaterade Länsstyrelsen att miljön i bostaden var dålig. Bland annat ska det ha funnits mycket avföring längs väggarna i flera rum och även kissfläckar samt en hög med tyg där katterna kissade.

Det som skulle vara en kattlåda var full med bajs och ihopvikta kartonger, precis som vid föregående kontroller. Antalet katter hade inte minskats utan det fanns fortfarande 18 vuxna katter och 19 kattungar. Länsstyrelsen bedömde att de 19 kattungarna kom från minst fyra olika kullar, och ingen av katterna ska ha varit kastrerade eller gavs p-piller.

Länsstyrelsens föreläggande

Det som Länsstyrelser nu har förelagt kattägaren att göra är följande:

1. Ge samtliga katter som du ansvarar for tillsyn minst två gånger om dagen. I tillsynen ingår till exempel att veta hur många katter du har så du kan uppmärksamma om någon saknas samt upptäcka om de är sjuka eller skadade. Du ska också veta vilket kön katterna har så att du kan upptäcka om de är dräktiga, nyförlösta eller digivande.

2. Hålla samtliga katter i en ren miljö, fri från till exempel avföring och urin. Skulle katterna göra ifrån sig inomhus måste avföringen och urinen plockas/torkas upp omedelbart.

3. Samtliga katter som inte har fri tillgång till utomhusvistelse ska ha tillgång till en kattlåda/kattlådor inomhus. Kattlådan/kattlådorna ska förses med grävbart material.

4. I de fall kattlådor krävs ska de rengöras och tömmas så pass ofta att de hålls rena. Lämpligen varje dag eller oftare om du enbart har en stor kattlåda.

"Anmärkningsvärt"

I sin motivering till beslutet skriver Länsstyrelsen följande:”

”Länsstyrelsen har vid tre tillfällen förelagt dig att åtgärda flera brister, främst gällande katternas tillsyn, miljö, kattlåda, tillståndspliktig verksamt och oplanerad avel. Du har trots detta inte gjort något för att åtgärda bristerna. Att tömma en låda med kartonger och bajs för att sedan rengöra den och hälla i grävbart material är något som man som djurhållare förväntas klara av och ingår i den basala skötseln. Att inte åtgärda detta på ett år är anmärkningsvärt.

Detta är det fjärde föreläggandet som Länsstyrelsen har beslutat inom ett års tid. Det är viktigt att du tar till dig informationen som står i besluten och vidtar de åtgärder som behövs. Om bristerna fortfarande inte är åtgärdade vid den uppföljande kontrollen kan Länsstyrelsen besluta om att omhänderta katterna. Det är du som kommer få stå för alla kostnader vid ett eventuellt omhändertagande”

De fyra punkterna som Länsstyrelsen nu förelagt kattägaren att åtgärda ska vara gjorda snarast, dock senast en vecka efter kattägaren har tagit del av beslutet.

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt