Annons:

Sjukfrånvaron ökade – men bara en kommun ligger lägre

Siffror över sjukfrånvaron inom socialförvaltningen i Hultsfreds kommun första halvåret 2020, 2021 och 2022. Foto: Skärmdump

Sjukfrånvaron ökade – men bara en kommun ligger lägre

Sjukfrånvaron inom socialförvaltningen har ökat första halvåret jämfört med samma period i fjol. Men, jämfört med andra kommuner har Hultsfred länets näst lägsta sjukfrånvaro. Bara Emmaboda ligger bättre till.

Annons:

Det visar den statistik över sjukfrånvaron inom socialförvaltningen som nämnden fick presenterad för sig vid senaste mötet.

Januari-juni låg sjukfrånvaron på 8,20 procent av arbetad tid. Samma period i fjol var den 7,23 procent och 7,66 procent året dessförinnan.

– Det har varit en stor påfrestning på socialförvaltningen i hela Sverige och länet i spåren av covid-19, genom att vi har de restriktioner vi har, att man inte får gå och jobba ens med lättare förkylning, säger ordförande Per-Inge Pettersson (C). Toleransnivån har ju varit förändrad och en förklaring till att sjukfrånvaron höjts över allt.

Andra lägst i länet

Sett över Kalmar län är det bara Emmaboda som har bättre siffror än Hultsfred. 

– Det gläds vi åt. Och det är ambitionen att vi ska ligga bland de lägsta i länet även fortsättningsvis, säger Per-Inge Pettersson.

Han nämner ett par exempel, som han tänker spelar in för att de anställda inte ska bli sjuka på jobbet.

– Vissa arbetsmiljöer blir ju successivt bättre genom de fantastiska renoveringsåtgärder vi gör på våra särskilda boenden i Målilla och Hultsfred. Bättre är det också inom hemtjänsten, som sitter mycket i bilar, genom att vi höjt statusen på bilparken. Det är mycket som hänger ihop med att man inte ska bli sjuk på jobbet.

Bryter man ner siffrorna och gör en jämförelse per ålderskategori ser man att de som är äldre än 50 år står för högst sjukfrånvaro, 9,5 procent av arbetad tid. Gruppen 30-49 år för 7,2 procent och upp till 29 år för 7,1 procent.

Socialförvaltningens sjukfrånvaro på 8,20 procent har också jämförts med Hultsfreds kommun, som låg på 7,33 procent för perioden januari-juni. 

Annons:

Lotta Madestam

lotta.madestam@dagenshultsfred.se

073 848 65 05

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt