Annons:

Hon tog strid för Annas rätt till ersättning –

"Jag ser fram emot socialnämndens nästa beslut som jag bara kan förvänta mig blir ett positivt beslut", säger Christina Bergström-Jonsson som kämpar för sin huvudmans rätt till ekonomiskt bistånd i maj. Foto: Privat

Hon tog strid för Annas rätt till ersättning – "Har domstolen på min sida"

Funktionsnedsatta Anna fick sin ansökan om ekonomiskt bistånd i maj avslagen av socialnämnden. Hennes gode man Christina Bergström-Jonsson överklagade – och gläds nu åt en positiv dom i Förvaltningsrätten.
– En delseger, nu ser jag fram emot nästa beslut, säger hon.

Annons:

Som skäl för sitt beslut angav socialnämnden i Hultsfreds kommun att man bedömde att Anna, som egentligen heter någonting annat, inte varit aktivt arbetssökande under perioden.

– Socialtjänsten har inte satt sig in i min huvudmans situation och de svårigheter hon har. I förhållande till sina förutsättningar har hon gjort vad som kunde krävas av henne. Kraven på aktivitet måste anpassas, säger Christina Bergström-Jonsson.

”Besvärlig och envis”

Christina Bergström-Jonsson är medveten om att hon säkert upplevs som lite besvärlig och envis, men tillägger i nästa andetag att hon alltid kämpar för sin huvudmans rätt till ersättning och alltid har deras bästa för ögonen.

– Det här var inget undantag, säger hon.

 

Nyligen kom ett, som Christina Bergström-Jonsson tycker, positivt besked från Förvaltningsrätten som i sin dom skriver att man ”upphäver det överklagade beslutet och visar målet åter till socialnämnden för fortsatt prövning av NN rätt till det sökta biståndet”.

Tillbakavisar ärendet

Förvaltningsrätten slår i sin dom fast att socialnämnden bara har prövat kriteriet som gäller krav på att vara aktivt arbetssökande för att få ekonomiskt bistånd och inte övriga förutsättningar.

Christina Bergström-Jonsson lyfter fram flera saker i Förvaltningsrättens dom. Bland annat att "Det saknas vidare skäl till att ifrågasätta läkarens bedömning", att "Detta får även stöd av den handlingsplan som Arbetsförmedlingen upprättat" och att "NN får därmed anses ha haft godtagbara skäl att inte söka arbete på den reguljära arbetsmarkanden".

– Det känns alltid bra när domstolen har insett och förstått situationen för min huvudmans räkning. Nu ser jag fram emot socialnämndens nästa beslut.

Vad tror du om förutsättningarna att få rätt hela vägen?

– Jag förväntar mig att det blir ett positivt beslut. Om inte måste de med styrka kunna motivera sitt beslut att inte använda sig av kriteriet "godtagbara skäl", det vill säga att inte behöva vara aktivt arbetssökande. Jag anser att det är en brist i handläggningen och beslutsfattandet att inte hela paragrafen 4 kap. 1 § Sol prövas och motiveras i beslutet.

Avslaget gäller bara maj, från och med juni 2022 har Anna fått rätt till ekonomiskt bistånd.

Annons:

Lotta Madestam

lotta.madestam@dagenshultsfred.se

073 848 65 05

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt