Annons:

Naturreservat utvidgas med över 20 hektar:

Naturreservatet Slagdalas Glesa sandskogar och blomrika och sandiga gräsmarker ska bevaras och utvecklas. Här är en bild över Virserumsåsen. Foto: Pressbild

Naturreservat utvidgas med över 20 hektar: "Området är spännande att besöka"

Länsstyrelsen i Kalmar län har fattat beslut om att utvidga naturreservatet Slagdala, beläget utmed Virserumsåsen, från elva till 32 hektar. 

Annons:

Malin Miller, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Kalmar län, skriver i ett pressmeddelande att naturreservatets värden är knutna till sand. 

”Glesa sandskogar, blomrika och sandiga gräsmarker, öppna sandytor och sandbranter präglar området”, skriver Malin Miller i ett pressmeddelande. 

Många av områdets arter är helt beroende av att det finns gott om sand. 

”De nedlagda sandtäkterna i reservatet har blivit till ett paradis för många djur och växter. Pollinerande insekter bygger sina bon i den varma sanden och många fjärilslarver lever av de växter som trivs i sanden. Några av arterna som kan ses i reservatet är praktbyxbi, violettkantad guldvinge och silversmygare”, skriver Malin Miller. 

Nu ska mycket arbete läggas på att skapa sandiga gläntor i skogen för att gynna de sandlevande insekterna. 

”I och med utvidgningen av reservatet kommer också en ny informationsskylt sättas upp och en stor del av reservatet kommer så småningom att börja betas. Området är spännande att besöka med branta sandiga sluttningar och en stig längs med åskrönet”, skriver Malin Miller. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt