Annons:

Efter hemtjänstens fina betyg – vill jobba vidare med resultatet

Hemtjänsten i Hultsfreds kommun placerade sig på plats 17 i SPF:s nya Hemtjänstindex. Nu vill Håkan Hermansson, lokal ordförande, att man jobbar vidare med resultatet, i syfte att få till förbättringar. Foto: Pixabay/Ossian Mathiasson

Efter hemtjänstens fina betyg – vill jobba vidare med resultatet

Det blev en topplacering för Hemtjänsten i Hultsfreds kommun när SPF för första gången presenterade ett Hemtjänstindex. Bryter man ner siffrorna visar sig dock området ”information” få lågt betyg.
– Nu hoppas jag att det ska finnas ett intresse för att jobba vidare med det här, i syfte att förbättra hemtjänsten ytterligare, säger Håkan Hermansson, ordförande i SPF Hultsfredsbygden.

Annons:

Hultsfreds kommuns hemtjänsten placerade sig på en fin 17:de plats av landets 290 kommuner när SPF för första gången presenterade ett Hemtjänstindex i slutet av november.

Sedan förbundet lanserade indexet har frågan lyfts över lokalt och ligger nu på SPF Hultsfredsbygdens bord, i syfte att jobba vidare med resultatet.

– Tanken är ju att man lokalt ska få möjlighet att jobba med de saker som behöver förbättras och det finns ju förbättringsområde inom det mesta, så det tror jag många är medvetna om, säger Håkan Hermansson.

Vidareutvecklat tankarna

När KPR, Kommunala Pensionärsrådet, hade sitt sista möte för 2022 vidareutvecklade Hermansson de tankarna.

– Nu finns möjligheten att analysera siffrorna noggrannare. Man kan exempelvis se att Hultsfred placerar sig på plats 132 inom avsnittet "information", säger Håkan Hermansson.

– Då tycker jag att man ska titta på det avsnittet först. Vad är det som gör att vi hamnar sämre till där? Det hoppas jag att KPR får i uppdrag att titta på redan till februari månads möte. Det underliggande resultatet kan kommunen köpa i form av en utvärdering och det förväntar jag mig att kommunen kommer att göra för att se varför man ligger till som man gör i det presenterade Hemtjänstindexet.

Undersökningen bygger på totalt fyra avsnitt, där övrigt resultatet blir som följer: biståndshandläggning plats 25, utförande 23 samt stöd och utveckling 23.

Årligen återkommande

Hemtjänstindex är ett projekt som SPF Seniorerna har tagit initiativ till och kunnat driva med stöd från Allmänna arvsfonden. Eftersom det saknas ett samlat mått på hemtjänstens kvalitet, är det svårt för seniorer att veta vad de kan förvänta sig och vad de kan kräva. Det går inte heller att avgöra om reformer och satsningar resulterar i en bättre hemtjänst. Därför startade SPF Seniorerna Hemtjänstindex.

Avsikten är att ett nytt index ska presenteras varje år och Håkan Hermanssons förhoppning är att det ska bli lika vedertaget och användbart som exempelvis Svenskt Näringslivs årliga ranking över företagsklimatet.

– Förhoppningen är att det här ska bli något liknande och att det på tid och längd får samma uppmärksamhet eftersom det berör så många, antingen man får hemtjänst eller är anhörig till någon som får det. 

Hur viktigt skulle du säga att det är, att man sätter fokus på resultatet?

– Jag skulle säga att här finns det en möjlighet för kommunen och i någon mening en skyldighet, även om man inte kan säga att kommunen är skyldig att jobba med det, men jag vill tro att viljan finns både inom politiken och verksamheten att titta på det.

– Hur mycket energi och ytterst pengar, man vill lägga på det får man diskutera, men jag skulle bli förvånad om man sa att man inte vill gå vidare med det. För det här är en möjlighet för Hultsfreds kommun att bli ännu bättre, säger Håkan Hermansson.

Hultsfred lyftes upp

När han deltog på ett distriktsmöte, för hela länets SPF-föreningar, belystes Hultsfreds placering av ordföranden.

– Så det blev lite hedrande för oss från Hultsfred som var där, det var trevligt. Men som sagt det betyder inte att vi ska slå oss till ro på något sätt, utan det finns all anledning att gå vidare. Om inte annat kommer SPF att driva på frågan och fråga efter det.

Vad tänker du kring att Hultsfred placerade sig så bra som på plats 17 av landets 290 kommuner?

– Det är stort. Det var glädjande. Jag har hört mycket gott om Hultsfreds hemtjänst så jag är i vissa delar inte direkt förvånad, men det är ju ett kvitto på att vi i många stycken ligger rätt, säger Håkan Hermansson.

Annons:

Lotta Madestam

lotta.madestam@dagenshultsfred.se

073 848 65 05

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt