Annons:

Kommunen vill ändra på förbud mot att sälja fastighet

Hultsfreds kommun vill ansöka om permutation i testamentet gällande Högeruda 3:2. Foto: Ossian Mathiasson

Kommunen vill ändra på förbud mot att sälja fastighet

Hultsfreds kommun vill göra förändringar i testamentsvillkoren gällande Högeruda 3:2. Tanken är att stycka av och sa¨lja byggnader, a°kermark och betesmark men behålla skogen.
– Vi ser det som ett första steg att kolla med Kammarkollegiet om de godkänner att man ändrar testamentsvillkoren, säger kommunalrådet Lars Rosander (C).

Annons:

Det har sedan 30-talet funnits en fastighet på Högeruda 3:2 och Hultsfreds kommun har i flera års tid stått som lagfaren ägare till fastigheten. Det var i samband med att ett avtal skulle tecknas med Södra som det framkom att stiftelsen för Högerudafonden inte var lagfaren ägare till fastigheten. Stiftelsen avregistrerades förra våren och kommunen har sedan dess tagit över förvaltningen av fonden. 

Fastigheten består av flera byggnader, ladugård, betesmark, åkermark och skog. Förvaltningen av byggnader innebär kostnader med underhåll, besiktningar, tillstånd och markskötsel.

Kommunen vill sälja byggnader

Nu har kommunen för avsikt att ansöka om permutation, att göra förändringar i testamentet gällande fastigheten. 

Det handlar i det här fallet om att kommunen vill göra det möjligt att sälja fastigheten. 

”Om en avstyckning av fastigheten kunde göras där byggnader, åkermark och betesmark skiljs från skogen, så kan byggnaderna, åkermarken och betesmarken säljas. Fastighetsskötseln innebär kostnader och arbetstid för kommunen. Skogen ger den årliga avkastning som gör det möjligt att följa donatorns vilja med gravvård och utdelning till studerande folkbokförda i Järnforsen”, skriver Hultsfreds kommun i ärendebeskrivningen.

Kammarkollegiet beslutar om ändringar av föreskrifter i testamentet ock kan ge tillstånd att ändra eller upphäva villkor i testamenten. Det är dit Hultsfreds kommun vänder sig i det här ärendet. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt