Annons:

Skolan ett steg närmare nedläggning efter KSAU:s besked

Järnforsens skola är ett steg närmare nedläggning efter att kommunstyrelsens arbetsutskott sagt ja till barn- och utbildningsnämndens förslag. Foto: Ossian Mathiasson

Skolan ett steg närmare nedläggning efter KSAU:s besked

Politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom barn- och utbildningsnämndens förslag om att stänga Järnforsens skola. 

Annons:

Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om att skolan i Järnforsen ska läggas ner. Samtidigt äskar nämnden 2,5 miljoner kronor till upprustning av den tidigare förskolan på Samuelsgatan i Järnforsen, dit man planerar att flytta den nuvarande verksamheten.

Till höstterminen 2023 skulle 15 elever ha börjat skolan i Järnforsen. Dessa föreslås nu i stället flyttas till Målilla skola.

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade uppe ärendet på sitt sammanträde på tisdagen och fattade beslut i enlighet med vad barn- och utbildningsnämnden har fattat för beslut. 

Åke Nilsson (KD) följde upp partikamraten Niclas Mobelius avslagsyrkande och övriga ledamöter gick med på BUN:s beslut om nedläggning. 

– Det var inget nytt i sak och ingen förändring. Ärendet går vidare till KS och KF för slutligt ställningstagande. I och med att det är ett principiellt stort ärende lyfter vi ärendet till kommunfullmäktige så hela fullmäktige får säga sin mening, säger kommunalrådet Lars Rosander (C). 

"Tror ingen vill lägga ner en skola"

Det finns sedan tidigare ett fullmäktigebeslut om att inga skolor ska läggas ner. 

– Fullmäktige har alltid möjlighet att fatta vilka beslut de vill. Jag tror ingen vill lägga ner en skola, men är det 15 elever på sju årskurser så har man i BUN fattat beslut utifrån barnens möjlighet att få en likvärdig utbildning i enlighet med andra barn och en social samvaro. Hade det varit betydligt fler barn som hade gått på skolan så hade inte det här beslutet varit aktuellt som jag ser det, säger Rosander. 

Oppositionsrådet Tomas Söreling (S) har inne på samma linje. 

– Det har egentligen ingen betydelse vad äldre fullmäktige har sagt innan. När det här förslaget kommer upp i fullmäktige blir det per automatik en ändring av beslutet. Det kommer ändå finnas en skola på varje ort om man nu säger att förskolan är en skola och det är det ju. I det här paketet sker det en satsning på att förskolan ska bli så bra som möjligt med tanke på att man vill flytta den från nuvarande plats till Björken där den låg tidigare. Det föreslås en satsning på ett par miljoner kronor för att rusta upp den och göra den snygg och hemtrevlig, säger Tomas Söreling (S). 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt