Annons:

Här är beskedet efter C-politikerns motion om hemlösa katter

Antje Rohdes motion om att ta hand om kommunens hemlösa katter har behandlats. Hultsfreds kommun kan inte ge bidrag till föreningar med katthem i andra kommuner och miljö- och byggnadsnämnden påtalar att det är kattägaren som ansvarar för sina katter. Foto: MostPhotos

Här är beskedet efter C-politikerns motion om hemlösa katter

Hultsfreds kommun vidtar inga större åtgärder efter att ha behandlat Centerpolitikern Antje Rohdes motion om omhändertagande av hemlösa katter. Vägledning ska publiceras på kommunens hemsida och Hultsfreds kommun är positiva till att det bildas en förening för katthem. 

Annons:

Antje Rohde, fullmäktigeledamot för Centerpartiet i Hultsfreds, skrev förra hösten en motion om att det saknas både ett katthem och en förening som tar hand om de hemlösa katterna i Hultsfreds kommun. 

Hon föreslår att kommunen tittar på hur de kan ta tag i problemen och arbeta fram en långsiktig åtgärd som är gynnsam för katter och att katthemmet i Oskarshamn får ekonomisk ersättning från kommunen för de katter de tar emot. Hon vill att kommuninvånare, som hittar hemlösa katter, ska veta var de kan vända sig och att kommunen kontaktar regionen om en jämställd fördelning av kostnaderna bland kommunerna.

Kan inte ge bidrag

Nu har kommunstyrelsens arbetsutskott behandlat motionen och bemött de fyra punkterna med kommentarer. Kommunen kan inte ge bidrag till föreningar med katthem i andra kommuner och regionen har inga bidrag att dela ut.

– Det är ägarens ansvar att ta hand om sin katt, men det finns katter som inte har någon ägare utan är vilda och stryker omkring. Det finns katthem i Oskarshamn, men de har begränsad kapacitet och kan inte ta emot härifrån. I övrigt är det Länsstyrelsen som har ansvar för katter som lever vilt och ofta tar man hand om dem och avlivar dem, säger kommunalrådet Lars Rosander (C). 

Kultur- och fritidskontoret har svarat miljö- och byggnadsnämnden att katthemmet i Oskarshamn inte går under Hultsfreds kommuns bidragsregler och är därför inte bidragsgodkända. 

"Lovar inga driftbidrag här"

Kommunen ser det som positivt om det bildas en förening som kan driva ett katthem i kommunen.

– Så är det på en hel del andra orter, att det är föreningsdrivet och att man kanske har driftbidrag som kommunerna har utifrån sina egna regler. Vi lovar inga driftbidrag här, men vi ser gärna att frågan lyfts och att det kanske finns intresse för några att ta tag i frågan, säger Rosander. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen kommer framöver publicera information på kommunens hemsida om var kommuninvånare kan vända sig om de hittar hemlösa katter. 

– Motionen anses besvarad med detta resonemang, säger Rosander. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt