Annons:

Psykisk ohälsa ett växande problem – lyfte fram behovet av ny kurs

Kursläraren Matilda Gustafsson tillsammans med två av deltagarna Martina Strömbom och Emelie Nelsson. Foto: Privat

Psykisk ohälsa ett växande problem – lyfte fram behovet av ny kurs

En introduktionskurs inom psykisk ohälsa har arrangerats på Hultsfred Lärcenter under hösten. 
– Det här är ett viktigt ämne, den psykiska ohälsan ökar och kan bli svårare när personer också har andra diagnoser inom området LSS, säger Emelie Nelsson, en av kursdeltagarna.

Annons:

Under hösten har ett antal anställda inom gruppboende, Framsteget och även andra intresserade i Hultsfred gått en introduktionskurs inom psykisk ohälsa – en introduktion till lågaffektivt bemötande vid psykisk ohälsa inom LSS, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Håkan Hägg är verksamhetsledare på Framsteget och en av initiativtagarna. Han menar att den här kursen ligger helt rätt i tiden.

– Den psykiska ohälsan ökar i alla led, så jag var med och förde fram att vi behövde den här kompetensutvecklingen inom Framsteget eftersom vi har mycket ökad psykisk ohälsa. Utöver den teoretiska delen i kursen är det viktigt att kursdeltagarna träffas och diskuterar om verkliga situationer tillsammans och med läraren, säger han.

Fått dottern mer delaktig 

För Martina Strömbom har kursen betytt mycket hemma genom att hon hittat olika nya sätt som gör att dottern blivit mer delaktig och att hon kan påverka mer i vardagen.

– Jag upplever att jag har blivit en bättre förälder genom kursen. Jag känner mig själv bättre, vågar förändra på annat sätt och upplever att det har börjat bli en mer harmonisk miljö hemma, säger hon.

Också Emelie Nelsson säger att kursen gett henne mycket, bland annat känner hon en ökad ödmjukhet och förståelse inför sina medarbetare på Framsteget.

– Den har hjälpt mig att hantera och bemöta olika beteenden hos personer med dessa svårigheter och på arbetsplatsen och nu vågar jag också testa nya arbetssätt, säger hon.

Kursen har dessutom sått ett frö hos henne, att eventuellt vidareutbilda sig.

– Jag skulle kunna tänka mig att fördjupa mig inom området, i exempelvis samtalsteknik, utvärdering och kartläggning.

Rätt krav och på rätt sätt

Matilda Gustafsson har varit lärare för kursen. Utöver att hon är lärare på Vård- och omsorgsprogrammet på Hultsfred Lärcenter i ämnena psykiatri, psykologi och funktionsförmåga/funktionsnedsättning har hon också arbetat som psykiatrisjuksköterska.

Hon märker att särskilt en fråga brukar lyftas – om man kan ställa krav på en person med psykisk ohälsa?

­– Självklart kan man det, men man måste ställa rätt krav på rätt sätt och alltid utgå från individuella förutsättningar, säger hon.

Till våren är det dags igen, då startar en ny kurs med möjlighet för nya sökanden. 

– Jag rekommenderar alla att gå utbildningen, säger Martina Strömbom. Den ger också mycket mer självförståelse och förståelse för andra.

Samtidigt som hon skriver under på det Håkan Hägg var inne på, att det är viktigt att träffas och diskutera om verkliga situationer.

– Gruppen har hjälpt mig att öppna mig i svåra frågor och gett mig mycket stöd.

Annons:

Lotta Madestam

lotta.madestam@dagenshultsfred.se

073 848 65 05

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt