Annons:

Nya förskolan byggs tidigare än planerat – då ska den stå klar och öppna

Den nya förskolan i Vena byggs i slutet på Stenkullavägen. Foto: Pixabay

Nya förskolan byggs tidigare än planerat – då ska den stå klar och öppna

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar startbesked för att bygga en ny förskola i Vena. Byggnationen tidigareläggs – och tanken är att öppna förskolan lagom till höstterminen 2025. 

Annons:

Arbetet med att få till en ny, permanent förskola i Vena för upp till 80 barn har pågått de senaste åren. En arbetsgrupp med tjänstepersoner fattade i våras beslut om att den bästa placeringen för förskolan är i anslutning till Stenkullavägens slut. 

Detaljplanearbetet har pågått i flera månaders tid och är inte klart.

– I detta område är det mest villatomter. Det behövs en viss justering och det ska beredas på vanligt sätt. Inga negativa synpunkter har hittills kommit in, säger kommunalrådet Lars Rosander (C).

Nu har kommunstyrelsens arbetsutskott gett startbesked för projektering och byggnation av ny förskola. 

– Ny förskola i Vena har varit på gång länge. Vi har haft olika alternativ, tagit olika steg och en ny detaljplan håller på och görs om. Nu är vi framme för att ge startbesked för projektering och byggnation, säger Lars Rosander.

Då är tanken att förskolan ska öppna

Hultsfreds kommun har finansiering i budget 2025 och 2026, men nya förskolan kommer byggas tidigare än planerat. 

– Vi har avsatt totalt 50 miljoner i budget och ursprungligen gällde det åren 2025 och 2026. I och med att byggnationen kan komma igång till sommaren 2024 så kommer 25 miljoner användas under 2024 och 25 miljoner under 2025. Nu på slutet har man kunnat snabba på processen och det gör att vi tidigarelägger investeringen, säger Lars Rosander och fortsätter:

– Det fanns förhoppningar om att byggnationen skulle vara påbörjad nu, men vi hade en lång process med att hitta lämplig mark som tillfredsställer alla behov som finns av närhet när det gäller transporter och hänsyn till grannar. 

Det är planerad byggstart sommaren 2024 och byggtiden är beräknad till nio månader. 

– Förhoppningsvis kan den nya förskolan öppna höstterminen 2025. Byggprocessen ska vara klar till sommaren 2025 och vi hoppas och tror att det kommer bli ett lyft för Vena, barnomsorgen och förskoleverksamheten. Det blir en stor utemiljö och närhet till skog, säger Rosander. 

Dagens modul ska plockas bort

Avsikten är alltjämt att upphandla en ramavtalad förskolebyggnad från Skanska. 

– Skanska har olika storlekar på de ramupphandlade förskolorna och vi tar den minsta versionen som gör att man kan bedriva verksamhet för 60–80 barn i lokalerna. Nu är det kanske mer åt 60-hållet, men vi ser ingen minskning i Vena. Det är mycket barnfamiljer i Vena och nu är barnen utplacerade på olika ställen, dels i befintliga skolan, dels i moduler, säger Rosander. 

Den befintliga förskolemodulen försvinner när den nya förskolan står klar.

– Vi ser att det finns ett långsiktigt behov av förskola i Vena och då kan vi avveckla den modul som finns på orten. 

Markarbeten kommer inledas under våren och då förstärks även vatten och avlopp. Ett nytt tillagningskök ska också byggas på förskolan. Vägen upp till nya förskolan är på vissa ställen trång och ska breddas för att bli mer trafiksäker. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt