Annons:

 • Fokus på hälsa och välmående när elever från Skottland gästade

  Prolympia i Virserum har haft besök av elever från sin utbytesskola i Skottland. Foto: Privat

 • Fokus på hälsa och välmående när elever från Skottland gästade

  Dagarna inleddes i Göteborg, hos systerskolan Änglagårdsskolan, vilket inkluderade skidåkning i faciliteternas skidanläggning och samtal om hälsa och välmående i grupper med elever från de tre skolorna.

 • Fokus på hälsa och välmående när elever från Skottland gästade
 • Fokus på hälsa och välmående när elever från Skottland gästade

  Besökarna fick tillsammans med Prolympias elever även besöka Virserums konsthall.

 • Fokus på hälsa och välmående när elever från Skottland gästade

  Konstpedagog Alva berättade om pågående utställning ”Vävland” som en viktig del i såväl det Småländska som ortens kulturarv.

Fokus på hälsa och välmående när elever från Skottland gästade

Prolympiaelever har haft besök av elever från Skottland och partnerskolan Glasgow Academy som ett led i skolornas samarbete kring hälsa och välmående. 

Annons:

De båda skolorna träffades på Prolympias systerskola Änglagårdsskolan i Göteborg där de spenderade första dygnet vilket inkluderade skidåkning i faciliteternas skidanläggning och samtal om hälsa och välmående i grupper med elever från de tre skolorna.

Eleverna fick också information om varandras skolor och en rundtur av Änglagårdsskolan. Därefter bar det av till Virserum där värdfamiljerna mötte upp besökarna. I Virserum fortsatte eleverna med sina samarbetsprojekt de arbetat med sedan i höstas där de valt att fördjupa sig i olika områden kopplade till temat ”Health and Wellbeing”.

Hälsa och välmående

Grupperna har valt olika fördjupningsområden såsom exempelvis hur vänskapsrelationer, skolan och fysisk aktivitet påverkar graden av hälsa och välmående. Besökarna fick tillsammans med Prolympias elever även besöka Virserums konsthall. Konstpedagog Alva berättade om pågående utställning ”Vävland” som en viktig del i såväl det Småländska som ortens kulturarv där ”Vävstugan inte bara är en plats där vävningen står i centrum utan också samtalet och gemenskapen som gör att olika människor vävs samman”.

Alva visade även mellanstadiets vernissage på Friytan där elever i årskurs 4-6 under hösten arbetat med tema normer och identitet kopplat till vänskapsrelationer där eleverna fått lära känna olika sorters känslor och hur dessa kan yttra sig genom porträttkonsten. Eleverna fick efter rundturen sedan fundera på hur utställningarna och kreativt skapande kan stärka hälsan och välmåendet.

Till Skottland nästa månad

I maj sker svarsbesök där elever från Prolympia kommer besöka Skottland och Glasgow Avademy. Eleverna ska då få erfara det Skotska friluftslivet tillsammans vid Loch Lomond och slutföra sina projektarbeten samt få utforska såväl Glasgow som Edinburgh. Projektet är ett ATLAS-projekt som finansieras av UHR (Universitets och högskolerådet). Ansvariga för projektet är från Prolympias sida rektor Tina Bågenhammar, kurator tillika hälsopedagog Karin Månsson och lärare i engelska Anna Martinsson.

Tina Bågenhammar

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt