Annons:

Företag fick nej på ansökan – ingen fordonsdemontering till Hultsfred

Det blir ingen fordonsdemontering på tomten Husbyggaren 5 i Hultsfred. Miljö- och byggnadsnämnden anser att platsen är olämplig att etablera och bedriva fordonsdemontering på. Foto: Ossian Mathiasson

Företag fick nej på ansökan – ingen fordonsdemontering till Hultsfred

Ett lokalt företag hade drömmar om att bedriva fordonsdemontering på området där Hultsfredshus fanns.
Men de får kalla handen av miljö- och byggnadsnämnden som anser att platsen är olämplig för den typen av verksamhet.

Annons:

Det var i slutet av förra året som anmälan avseende en fordonsdemontering på tomten Husbyggaren 5 inkom till miljö- och byggnadsförvaltningen men miljö- och byggnadsnämnden anser inte att platsen är lämplig att bedriva miljöfarlig verksamhet i form av fordonsdemontering på. 

"Platsen är olämplig"

Nu har det berörda företaget få ta del av förbudet om att bedriva sin anmälda verksamhet på fastigheten.

Så här lyder motiveringen till beslutet: ”Miljö- och byggnadsnämnden anser att platsen är olämplig att etablera och bedriva fordonsdemontering på. Eftersom föroreningssituationen är oklar på den aktuella fastigheten behöver omfattande provtagning och eventuell sanering ske innan verksamhet kan starta på platsen”.

Vill inte ha nya föroreningar

Området ingår i det så kallade Hultsfredsdeltat som är ett mycket viktigt grundvattenmagasin och på den närliggande tomten Husbyggaren 6, där det låg ett impregneringsverk mellan 1943 och 1989, ska omfattande saneringsåtgärder genomföras på grund av att verksamheten gjorde fastigheten förorenad av arsenik och kreosot.

”Det är av stor vikt att inte några nya föroreningar når området. En fordonsdemontering kan ge upphov till omfattande mark- och vattenföroreningar”, skriver miljö- och byggnadsnämnden i sitt beslut.

Vägarna går genom bostadsområde

De ser även ett problem med logistiken i området då nuvarande transportvägar går genom ett bostadsområde och kan ge störningar för närboende. När en sådan verksamhet ska etablera sig i ett sådant område krävs det att behoven uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljö.

I detta fall anser inte nämnden att det aktuella området är en sådan lämplig plats. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt