Annons:

Hultsfreds FK vill bedriva hela sin verksamhet på Knektavallen och därmed lämna både Hagadal och fotbollsfältet. Foto: Jakob Karlsson/Arkiv

Klubben vill koncentrera sin verksamhet till en plats

Frågan om fotbollsfältet i Hultsfred har varit en ständig fråga i flera års tid. Nu föreslår Hultsfreds FK att koncentrera fotbollsverksamheten till Knektavallen. 
”Vi tror att det föreslagna upplägget är till fördel för kommunen, fotbollsintresserade individer och fotbollsklubben”, skriver Patrik Stenbäck, ordförande i HFK, till kommunstyrelsen och kultur- och fritidsförvaltningen. 

Annons:

Hultsfreds FK anser att de står inför ett vägval med anledning av att det krävs olika satsningar för att få till en godkänd yttre miljon på fotbollsfältet i Hultsfred när det kommer till träningar, matcher och cupspel. 

”Ska vi utveckla fotbollsfältet eller ska vi lämna fältet och Hagadal för att centrera fotbollsverksamheten till Knektavallen? Vi i styrelsen är eniga om att föreningens vision är att all fotbollsverksamhet bör bedrivas på Knektavallen. Detta kommer kräva flera fotbollsplaner, men kan som resultat bli ett stort lyft för ungdomsidrotten, integrationen, kommunen och idrottsgemenskapen”, skriver Patrik Stenbäck i en skrivelse till kommunstyrelsen och kultur- och fritidsförvaltningen. 

"Kan inte erbjuda en trygg miljö"

Att verksamheten är utspridd på Knektavallen, fotbollsfältet och Hagadal försvårar skapandet av idrottsgemenskap, enligt Stenbäck.

”Vi kan i dagsläget inte erbjuda en trygg och säker miljö för ungdomar som utövar fotboll i föreningen med dagens anläggningsstruktur”, skriver Stenbäck. 

Satsning på tre miljoner kronor

Dagens Hultsfred har vid olika tillfällen berört den ohållbara situationen på fotbollsfältet. Ungdomsspelarna måste gå ett par hundra meter mellan omklädningsrummen och fotbollsplanen och träningar och matcher bedrivs precis intill en vältrafikerad 50-väg. 

Klubben tvingas dessutom hänvisa spelare, ledare och föräldrar till ordinarie toaletter och omklädningsrum på Knektavallen, drygt 300 meter bort. 

”En satsning på lokaler, toaletter och mark vid fotbollsfältet skulle uppskattningsvis närma sig en kostnad på uppemot 3 000 000 kronor. Även om detta är en lösning så löser det inte våra önskemål om en mer sammanhållen anläggning som stärker gemenskapen och intresset för idrott i allmänhet och fotboll i synnerhet”, skriver Stenbäck. 

Ser Knektavallen som bästa lösningen

Klubbens bästa alternativ är att satsa helhjärtat på att ha fotbollsverksamheten vid Knektavallen, något som kräver att en del knutar knyts upp.

”Med relativt enkla och ekonomiskt hållbara åtgärder kan man företrädesvis inom området skapa ytterligare tillgång till ett antal fotbollsplaner. Det långsiktiga behovet beräknas till tre elva mot elva-planer och två sju mot sju-planer. Dessutom finns det stora möjligheter för marken vid fotbollsfältet att bli exempelvis bostadstomter”. 

HFK:s nye ordförande föreslår ett framtida möte för vidare diskussioner utifrån förslaget. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt