Annons:

Öppning för fler nya bostäder i Målilla – nämnden vill ta bort prickmark

En ny detaljplan ska tas fram för att bygga en carport och eventuellt flera nya bostäder i närheten av Södra Långgatan i Målilla. Foto: Ossian Mathiasson

Öppning för fler nya bostäder i Målilla – nämnden vill ta bort prickmark

Det har byggts fem marklägenheter på Södra Långgatan i Målilla. Nu vill miljö- och byggnadsnämnden göra en ny detaljplan som öppnar för byggnation av carports och nya bostäder. 

Annons:

Hultsfreds Bostäder byggde under fjolåret ett flerbostadshus med fem marklägenheter på Södra Långgatan i Målilla. Bygglov för byggnationen på Målilla 14:3 beviljades i strid mot detaljplanen eftersom byggnadens läge inte ansågs lämpligt och behovet av bostäder var stort. 

Byggnaden uppfördes på mark som var planlagd för bostäder men helt och hållet på prickmark, vilket betyder mark inte får bebyggas utifrån detaljplanen. 

Vill bygga till carport

Nu är miljö- och byggnadsnämnden på gång att göra en ny detaljplan för att se över möjligheten för fler bostäder i området och ta bort prickmark som har spelat ut sin roll, enligt nämnden. 

Det kommunala bostadsbolaget vill till exempel komplettera de fem marklägenheterna med carports och en tillfredsställande tillfarts- och parkeringslösning. Bygglovet är godkänt men det kräver att den nya detaljplanen vinner laga kraft först. 

Samtidigt ska närområdet ses över i detaljplanearbetet för att undersöka möjligheten till byggnation av fler bostäder. Nämnden skriver att en stor del av prickmarken har spelat ut sin roll och med nuvarande planförslag får de flesta fastigheterna en utökade byggrättigheter. 

Miljön påverkas inte så mycket

Innan kommunfullmäktige antar förslaget med ny detaljplan ska miljö- och byggnadsnämnden godkänna planen, som nu är i ett skede där den ska gå ut på samråd. Om ingen överklagar fullmäktiges beslut på tre veckor vinner detaljplanen laga kraft. 

Nämnden beslutade på sitt senaste sammanträde att detaljplanen inte utgör en betydande miljöpåverkan.

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt