Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Hultsfred. Genom att använda Dagens Hultsfred tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta

Annons:

Barn- och utbildningsnämnden äskar drygt fem miljoner kronor inför budget 2021. Foto: Ossian Mathiasson

NÄMND ÄSKAR MILJONBELOPP INFÖR BUDGETDIALOGEN

Barn- och utbildningsnämnden i Hultsfreds kommun går mot ett underskott på några miljoner kronor. Nu vädjar nämnden om extra medel till 2021 – totalt fem miljoner äskas.

Annons:

Budgetuppföljningen efter årets fyra första månader visade att BUN går mot ett prognostiserat underskott gentemot budget på drygt sju miljoner kronor för helåret 2020. 

Nu stundar kommande års budgetberedning, en process som har skjutits fram några månader till följd av coronavirusets utbrott.  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har diskuterat fram ett antal förslag på äskanden inom skolorna och förskolorna. De äskar drygt fem miljoner kronor i resursförstärkning inför budgetberedningens arbete.

Stort äskande gällande SFI

Det största äskandet landar på 2,4 miljoner kronor och kretsar kring SFI-undervisningen där BUN anser att ytterligare fyra tjänster behövs i grundorganisationen.

– Det är svajigt på SFI. Vi har haft väldigt många elever samtidigt som det har minskat. Nu ser vi att det kommer öka igen. Vi har inte den budget som vi behöver för att kunna bedriva SFI-undervisningen, säger barn- och utbildningschefen Martin Snickars. 

Hultsfred Lärcenter utbildar undersköterskor, i huvudsak till Hultsfreds kommun, och får statsbidrag som täcker 70 procent av kostnaderna medan 30 procent är kommunens ansvar att finansiera. 

– Där har vi inte budget som räcker till så vi behöver utöka med en ytterligare en tjänst. Äskandet uppgår till en halv miljon kronor, säger Snickars. 

Ny utbildning för lokalvårdare?

Det finns också planer på att starta en kortare yrkesutbildning för att kunna bli lokalvårdare. 

– Då ska det kosta 212 000 kronor utöver stadsbidragen om vi ska starta utbildningen som vi inte har i dag. För att kunna utbilda fler personer till buss- och godschaufförer så ligger den kommunala självfinansieringen på 400 000 kronor per utbildning och det vill vi ha hjälp med. 

Nämnden är hoppfulla om att utveckla studie- och yrkesvägledningen på gymnasiet. Det finns ett äskande på en tjänst som motsvarar 530 000 kronor per år. 

Det utökade elevantalet på grundsärskolan med flera resurskrävande elever gör att fler elevassistenter behövs. 

– Vi har ett äskande om en tjänst till grundsärskolan på 480 000 kronor. 

Det sista äskandet rör införande av datorer på mellanstadiet till hösten 2021 då 146 elever i årskurs 6 ska få en dator. 

– Om vi får pengar till det så är vår tanke att kunna utöka antalet datorer så att alla sjätteklassare får egen dator. Det återstår att se om vi får pengar i budget eller inte. Till 2021 uppgår äskandet till 157 000 kronor. 

"Önskat en utökad parkering"

Snickars berättar att de inte kommer äska pengar för inventarier till nya grundsärskolan i Målilla, parkering vid Furuängens förskola i Mörlunda och fibernät. 

– Vi är uppmärksamma på att det är viktigt för våra verksamheter men vi kommer inte äska pengar. Grundsärskolan i Målilla går på 52 miljoner kronor och vi har gjort en kostnadsberäkning på att inventarier för klassrum och grupprum kan uppgå till en miljon kronor.

Parkeringssituationen vid Furuängens förskola i Mörlunda är en fråga som har lyfts vid tidigare tillfällen. 

– Det är gata/park på ÖSK som kommer äska pengar för kostnader för parkeringen. Det ligger inte med i investeringsplanen som ÖSK har lyft tidigare men vi har önskat att få en utökad parkering med tanke på att det inte finns tillräckligt med parkeringsplatser för personal och vårdnadshavare. ÖSK har tagit fram två förslag med en enkel lösning som kostar 500 000 kronor och en komplett lösning som kostar två miljoner kronor. De kommer ta med det till budgetberedningen. 

Vad är tanken med fibernätet?

– Det finns alltid ett behov av att förbättra trådlöst nät på förskolor och skolor. Det är viktigt för våra verksamheter att ha det bra men det är IT-avdelningen som äskar för fiber och trådlösa nätverk. 

Annons:

Ossian Mathiasson

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

0 kommentarer

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

+ =  

Annons:

Gå tillbaka till mobilversion