Annons:

Kommande bostadsområde tvingas saneras från föroreningar

Det har upptäckts föroreningar på två platser vid det kommande bostadsområdet Herrstorpet som måste saneras innan det kan bli aktuellt med bostadsbyggande. Foto: Hultsfreds kommun

Kommande bostadsområde tvingas saneras från föroreningar

Gamla miljösynder har upptäckts på kommande bostadsområdet Herrstorpet i Hultsfred. Nu tvingas Hultsfreds kommun sanera markföroreningar på två platser vid den norra lertäkten.

Annons:

Miljö- och byggnadsnämnden har presenterat ett föreläggande om sanering på Herrstorpet till Hultsfreds kommun. Det grundar sig på de markföroreningar som har påträffats i samband med detaljplanearbetet så Hultsfreds kommun måste sanera föroreningarna innan Herrstorpet kan exploateras med byggande av bostäder.  

– Kommunen har hela tiden varit medvetna om att det har funnits förorenade massor på Herrstorpet. Nu finns ett formellt beslut om att kommunen ska plocka bort massorna, säger Lennart Davidsson (KD), miljö- och byggnadsnämndens vice ordförande.

Dessa föroreningar har upptäckts

Det har lokaliserats markföroreningar på två platser vid den norra lertäkten i närheten av en göl. Det som ska göras är att schakta bort mycket basiskt karbidslam som härstammar från den gamla gasstationen i Hultsfred. Karbidslammet tros innehålla krom eftersom bland annat kromsyra användes för att rena den framställda gasen.

I det berörda området har dumpat avfall som bland annat innehåller kolväten av olika slag, arsenik och kadmium anträffats. 

– Det är inte så stora mängder samtidigt som det ligger väldigt ytligt, runt 1,5 meter. De bortschaktade massorna ska ersättas med rena massor och värt att notera är att inga byggnader ska byggas över de här massorna. Förorenade massor vill ingen ha i anslutning till ett bostadsområde, säger Lennart Davidsson. 

Mycket bly i skjutvallens jordlager

Miljö- och byggnadsnämnden gör samma bedömning vad gäller Herrstorpets gamla pistolskyttebana där markförhållandena har undersökts. Resultatet visar att det finns mycket bly i jorden, vilket leder till att de översta 25 centimetrarna av skjutvallen ska schaktas bort. 

Åtgärderna bedöms som begränsade med tanke på att det är relativt små ytor som berörs och att föroreningarna ligger ytligt och har måttlig mäktighet. 

Det ska inom området finns höga naturvärden i form av större vattensalamander så nämnden betonar vikten av att åtgärderna utförs med så liten påverkan som möjligt på naturmiljön. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt