Annons:

Här är arrendekostnaden för nya butiken i Vena – Rosander lovordar satsningen

Hultsfreds kommun har tecknat ett arrendeavtal med Matlådan i Vena AB vad gäller nyttjandet av marken i Vena. Foto: Ossian Mathiasson

Här är arrendekostnaden för nya butiken i Vena – Rosander lovordar satsningen

Vimmerby Campings ägare Hampus Thorstensson och Elisabeth Wolmeryd etablerar en obemannad livsmedelsbutik i Vena i höst. Nu har ett arrendeavtal tecknats med Hultsfreds kommun. 

Annons:

I samband med tisdagens sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott var ärendet om anläggningsarrende för mark för butik i Vena uppe på agendan. Det handlar om den nya, obemannade livsmedelsbutiken i Vena som Hampus Thorstensson och Elisabeth Wolmeryd ska starta upp till hösten. Butiken ska heta Matlådan i Vena. 

– Vi har tecknat ett arrendeavtal med dem. Det är 10 000 kronor per år, det var samma summa som Lifvs betalade. Vi godkände avtalet med att de får arrendera marken. Arrendetiden uppgår till fem år och sedan förlängs avtalet fem år i sänder om inte uppsägning sker, säger Hultsfreds kommuns kommunalråd Lars Rosander (C).

Han är mycket positiv till att det blir en matbutik i Vena efter Lifvs plötsliga avsked. 

– Lifvs hade en bra utveckling innan de tog ett strategibeslut om att man inte skulle vara kvar i Vena även om det gick bra ekonomiskt. Det är väldigt roligt och positivt att det blir en ny butik med lokal förankring. De har startat upp en liknande butik på sin camping i Vimmerby och utökar med den här i Vena. De har system för inloggning för att man ska komma in i butiken, handla och betala. När de är färdiga med campingsäsongen räknar de med att kunna lägga tid och energi på att etablera sig i Vena. Det känns väldigt roligt och positivt, säger Lars Rosander. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt