Annons:

Järnforsens skidklubb ansöker om bidrag från Hultsfreds kommun. Foto: Ossian Mathiasson

Klubben vill möjliggöra förbättringar med ekonomiskt bidrag från kommunen

Järnforsens skidklubb vänder sig till Hultsfreds kommun med en ansökan om kommunalt stöd för satsningar som de vill möjliggöra. Den begärda summan uppgår till nästan 190 000 kronor. 

Annons:

Styrelsen i Järnforsens skidklubb har i sin ansökan till Hultsfreds kommun ansökt om bidrag för en ny redskapshall för att ha snöskoter och annan utrustning i, nytt vindskydd, en upplyst parkering i anslutning till starten av elljusspåret och vandringslederna, spårunderhåll och deponi av en uttjänt container. 

"Motser snabb hantering"

I våras träffades styrelsen för att ta fram de ekonomiska siffrorna på underhåll och nybyggnation. Klubben söker ekonomiskt stöd från kommunen på totalt 189 500 kronor för att genomföra förbättringar och underhåll av miljön i och runt startplatsen för elljusspåret och vandringslederna. 

”Vi motser en snabb hantering som skulle kunna göra att vi kan komma igång med arbetena så snart som möjligt”, skriver Järnforsens skidklubb.

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade ärendet uppe för diskussion i tisdags.

– De beräknar kostnaden till 189 000 kronor. Vi ser positiva på det och översänder ansökan till kultur och fritid för fortsatt beredning. De får komma tillbaka med förslag. Jag tror att vi ska bidra på något sätt men förslaget får komma tillbaka efter sommaren, säger kommunalrådet Lars Rosander (C).

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt