Annons:

Det blir ingen sammanhängande gång- och cykelväg på hela sträckan mellan Målilla och Hultsfred. Nu svarar Jens Karlsson på den inkomna skrivelsen från flera Ödhultsbor. Foto: MostPhotos

Därför blir det ingen gång- och cykelväg på hela sträckan

Flera invånare i Ödhult vill se en gång- och cykelväg på hela sträckan mellan Målilla och Hultsfred. Det blir inte verklighet i det här läger. Nu förklarar Jens Karlsson, projektchef på ÖSK, varför. 

Annons:

Flera Ödhultsbor vill att det blir en sammanhängande cykelbana mellan Målilla och Hultsfred. Det har de framfört i en skrivelse till Hultsfreds kommun och nu har Jens Karlsson, projektchef på ÖSK, svarat på skrivelsen. 

– I aktuellt projekt på sträckan Målilla–Hultsfred har det hela tiden varit kommunens avsikt att säkerställa en gång- och cykelväg på hela sträckan. Då projektet legat inom regional prioritering har det fram till för ett par år sedan inneburit att den legat efter ett projekt på Öland i prioritering. Tack vare att Trafikverket på regional nivå ansett att denna sträcka är prioriterad har de lyckats få extra statlig finansiering tidigare än beräknat, säger Jens Karlsson. 

Kampen kan ge resultat i framtiden

Han berättar vidare att det inte har funnits tidsutrymme för att få till en uppdaterad vägplan då det krävs för att säkra mark från privata markägare och för att få alla tillstånd som krävs för att bygga väg eller gång- och cykelväg.

– Därför fanns "bara" sträckan Hultsfred–Lillråsa med då det är den enda sträckan där det inte fysiskt finns alternativ för cykel och var med i den ursprungliga vägplanen. Kortfattat har Trafikverket alltså fått väga att avvakta hela projektet flera år fram i tiden eller köra på nu när den extra finansieringen fanns, säger han. 

Kommunen har därefter fortsatt strida för en gång- och cykelväg på hela sträckan, något som ser ut att bli verklighet framöver. 

– Denna "strid" resulterade i att Trafikverket skriftligt har lovat att ta med en planering för gång- och cykelväg på hela sträckan när man gör den nya vägplanen för 2+1-väg mellan Hultsfred och Vimmerby. Då ska man alltså säkerställa cykelväg på hela sträckan Målilla-Vimmerby exklusive samhällena den passerar (Hultsfred och Storebro). När det blir aktuellt beror dock på hur den regionala prioriteringen kommer se ut framöver. I dagsläget inte tidigare än 2030 men Hultsfreds kommun strider även här för att det ska prioriteras upp ur ett regionalt perspektiv. Under tiden gör vi allt för att försöka få till så bra möjligheter och standard på sträckan Hultsfred-Målilla på befintliga vägar genom att fortsatt ligga på Trafikverket i aktuellt projekt. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt