Annons:

Foto: Arkivbild

Bergs förvärvar fönster- och dörrföretag i Storbritannien

Bergs Timber AB, med huvudkontor i Vimmerby, har idag förvärvat det brittiska företaget Performance Timber Products Group. Bolaget tillverkar, marknadsför och säljer fönster och dörrar i och omsatte under 2020 ca 22 miljoner pund.

Annons:

PTPG är en av Storbritanniens ledande aktörer inom premiumsegmentet av fönster och dörrar i trä. Jämte egen tillverkning omfattar verksamheten försäljning av specialtillverkade fönster och dörrar åt främst unika renoveringsprojekt samt detaljistförsäljning genom ett välutvecklat nätverk av 43 showrooms i Storbritannien, skriver Bergs Timber i ett pressmeddelande som skickades ut på onsdagen.

 Helägt dotterbolag

Bergs förvärvar 100 % av PTPG och säljare är Graphite Capital samt nuvarande och tidigare ledning i företaget. Överenskommelse har träffats med ledande befattningshavare som kommer att kvarstå och fortsätta att driva verksamheten som helägt dotterbolag till Bergs.

En betydande andel av PTPG:s produkter har sedan många år levererats av Bergs dotterbolag Byko-Lat i Lettland. Detta samarbete kommer nu att utvecklas ytterligare. Affären skapar möjligheter för Byko-Lat att genomföra planerna på vidare expansion och utveckling av tillverkningen av fönster och dörrar, skriver man.

Finansiella konsekvenser för Bergs

Den förvärvade verksamheten kommer att redovisas i Bergs från och med dagens datum och ingå i produktområdet Joinery. Förvärvet förväntas bidra med en omsättning om ca 250 Mkr per år och uppvisa en EBITDA-marginal som över tid är i nivå med koncernens mål. Jämte ett gynnsamt kassaflöde förväntas förvärvet lämna ett positivt tillskott till resultatet per aktie redan under innevarande år, skriver företaget i pressmeddelandet.

Köpeskillingen på skuldfri basis uppgår till ca 140 Mkr, varav ca 110 Mkr avser aktier och erläggs kontant. Förvärvet finansieras till större del av ett nytt lån inom ramen för befintligt låneavtal med Danske Bank och Svensk Exportkredit. Genom förvärvet ökar Bergs redovisade goodwill och övriga immateriella anläggningstillgångar med preliminärt ca 120 Mkr.

I linje med strategin

”Förvärvet av PTPG är helt i linje med vår strategi och stärker vårt erbjudande inom produktområdet Joinery.  Vi har haft en lång relation med PTPG och imponerats av deras affärsmodell och marknadskunnande. Vi ser goda möjligheter för tillväxt i Storbritannien men även på andra geografiska marknader ”, säger Peter Nilsson, CEO för Bergs.

”Vi har en stark position på marknaden idag med goda möjligheter att expandera ytterligare. Genom att kombinera PTPGs och Bergs kunnande och genom att agera med en tydlig hållbarhetsprofil skapar vi nya förutsättningar för att utveckla företaget. Jag ser med glädje fram mot att få fortsätta som CEO och skapa värde tillsammans med den nya ägaren”, avslutar Jay Pengelly, CEO, PTPG.

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt