Annons:

Området klart för etablering – så många miljoner har investerats

Handelsområdet i Målilla är klart för etablering. En väg går numera genom området och klart är även vändplan, en liten gång- och cykelväg, gatubelysning, vatten- och avlopp samt dagvattendamm. Foto: Lotta Madestam

Området klart för etablering – så många miljoner har investerats

Kommunen är klar med handelsområdet i Målilla för att vara redo om det blir ett intresse för etablering. Det rör sig om en investering på runt sex miljoner kronor.
– Ju mer färdigt det är och det syns att det är en möjlig plats så väcks förhoppningsvis nyfikenheten, säger utvecklingschef Lars Gjörloff.

Annons:

Det rör sig om ett område på omkring 20 000 kvadratmeter som är färdigställt sedan en tid tillbaka. Gällande detaljplan tillåter handel, kontor och småindustri.

– Det är de mest "attraktiva" tomterna ut mot riksvägen som är hundra procent klara. Vi kommer landa på mellan 5,5 till 6 miljoner kronor i investerade medel i området. För det har man fått hela vägen byggd som ingår i detaljplanen inklusive vändplan, en liten gång- och cykelväg, gatubelysning exklusive inkoppling, vatten- och avlopp samt dagvattendamm, redogör Jens Karlsson, projektchef på ÖSK.

Inte styckat av tomterna 

Kommunen har valt att inte stycka av några tomter.

– Så det är inga fasta utrymmen utan det ska vara öppet så det finns tillräckligt för den som blir intresserad. Närmast vägen säljer vi dock som minst tomter om 3 000 kvadratmeter, säger Lars Gjörloff.

Så här långt har gasmacken etablerat sig på en mindre del av området, i övrigt står det fortsatt tomt.

– Kommunen har fullföljt och gjort färdigt området, så vi ska vara redo. Vi har resonerat som så att det är lättare att få företag att etablera sig där om infrastrukturen är klar, vilket gör det lättare att förstå hur det kan bli. Det blir lättare att ta till sig på så sätt.

Projektledaren Tomas Lexinger understryker att kommunen måste satsa långsiktigt.

– Det är jätteviktigt att möjligheterna finns när tillfället kommer, för det är en lång resa som måste göras innan man kan färdigställa något sådant här, det gör man inte snabbt när plötsligt någon frågar och visar intresse för mark.

Hur ser intresset för handelsområdet ut?

­– Vi har ingen för tillfället som visar intresse, säger Lars Gjörloff. Det är svåra tider för den typen av investeringar på grund av det ekonomiska läget. Men vi hoppas förstås att någon ska få upp ögonen, det är ju en plats där det snurrar väldigt mycket bilar dygnet runt och Coop tycks gå bra. Vi hoppas att de fullföljer planerna de har på att bygga ut butiken.

Har du någon drömetablering?

– Man kan ju se på handelsområdet i Hultsfred, det är en drömetablering i vår värld. Det är så roligt att det lyckats. Det är det goda exemplet om någon vågar satsa som Famera Fastigheter som har kompetensen. Så det vore en drömetablering om någon som har förmågan att satsa får upp ögonen för området och Coop är också det goda exemplet.

Det som kvarstår är vatten- och avlopp samt dagvatten i den västra delen om området skulle säljas i flera tomter, vilket detaljlplanen medger.

– Då behöver i så fall omkring 500 000 kronor till läggas in i det området, säger Jens Karlsson.

Annons:

Lotta Madestam

lotta.madestam@dagenshultsfred.se

073 848 65 05

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt