Annons:

Större minus än befarat –

"Vi trodde att vi skulle hamna på ett underskott, men inte så här stort", säger Martin Snickars om BUN:s augustiprognos som visar ett minus på 9,7 miljoner kronor. Foto: Ossian Mathiasson

Större minus än befarat – "Många placeringar med resurskrävande elever"

Barn- och utbildningsnämnden låg 9,7 miljoner kronor back mot budget i augusti. Det är mer än befarat.
– Vi har många placeringar från andra kommuner med resurskrävande elever, då har vi svårt att hålla nere kostnaderna, säger Martin Snickars, barn- och utbildningschef.

Annons:

Delårsbokslutet den sista augusti visar alltså ett underskott på 9,7 miljoner kronor. Dock beräknas inte underskottet öka ytterligare i år, utan ligga kvar på samma, enligt helårsprognosen.

– Man skulle kunna tänka sig att det skulle öka de sista månaderna för året, men vi har kunnat minska antalet tjänster inom förskolan eftersom det är ungefär 80 färre barn under hösten jämfört med våren eftersom alla femåringar ska in i förskoleklass och vi har en mindre årskull som fötts som skolas in nu, säger Martin Snickars.

Placeringar från andra kommuner

Det gör att förskolan går från ett underskott på ungefär 1,1 miljoner kronor i augusti till en budget i balans innan året är slut.

Tar man några andra exempel bland verksamheterna ser man ett underskott på drygt sex miljoner på fritidshem och grundskola.

– Vi har många placeringar från andra kommuner med resurskrävande elever, då har vi svårt att hålla nere kostnaderna och hålla budget inom grundskolan framför allt, säger Martin Snickars.

Anställa för att möta behovet

Av samma anledning visar anpassad grundskola, tidigare särskolan, ett minus.

– Vi har placeringar från andra kommuner och vi ser att det kommer tre nya elever under hösten som gör att underskottet kan öka ännu mer innan året är slut. Inom anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola behöver vi anställa en assistent på halv- eller heltid för att kunna möta upp behovet.

Många placerade barn

Gymnasiet och anpassad gymnasieskola visar också två stora underskott, tre respektive 2,2 miljoner kronor som främst beror på att den ersättning kommunen betalar för elever som går i skolan i andra kommuner ökat.

– Det är en ökning med ungefär två miljoner för höstterminen och nästa år kommer vi ha en ökning på mellan två och fyra miljoner för ökade IKE-kostnader på gymnasiet. 

Det förklaras med att många elever är placerade av socialtjänsten i en annan kommun.

– Är de placerade i ett familjehem, skrivs eleven i familjehemmet, men är det ett HVB-hem är eleven skriven hos oss och vi betalar för undervisningen i den kommunen, förklarar Martin Snickars.

Visar plussiffror

SFI och komvux visar plus i augusti och prognosen för helåret, 172 000 kronor respektive 1,1 miljoner kronor.

– Där har vi mycket statsbidrag för yrkesutbildningar, som gör att vi kan använda mindre av vår grundbudget.

Är 9,7 miljoner kronor ett större underskott än vad som befarats tidigare?

– Ja, det är mer. Vi trodde att vi skulle hamna på ett underskott, men inte så här stort. Eftersom kostnaderna ökat har vi försökt minska antalet tjänster för att försöka balansera upp det, men vi har ett underskott som är för stort.

Annons:

Lotta Madestam

lotta.madestam@dagenshultsfred.se

073 848 65 05

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt