Annons:

 • HÄR ÄR KLUBBENS FEMÅRSPLAN FÖR EN GOLFBANA I TOPPSKICK

  Tobo Golfklubb har tagit fram en femårig verksamhetsplan och visionen är att till 2029 ha utvecklats till en av landets tio bästa föreningsägda golfbanor. Foto: Ossian Mathiasson

 • HÄR ÄR KLUBBENS FEMÅRSPLAN FÖR EN GOLFBANA I TOPPSKICK

  I det här området har Tobo Golfklubb planer på en utbyggd camping. Foto: Ossian Mathiasson

 • HÄR ÄR KLUBBENS FEMÅRSPLAN FÖR EN GOLFBANA I TOPPSKICK

  Tobo Golfklubb har för avsikt att göra satsningar på flera områden under den kommande femårsperioden. Foto: Ossian Mathiasson

 • HÄR ÄR KLUBBENS FEMÅRSPLAN FÖR EN GOLFBANA I TOPPSKICK

  Renoveringen av det här huset, som går under namnet Gröndal, drar igång i början av januari. Foto: Ossian Mathiasson

HÄR ÄR KLUBBENS FEMÅRSPLAN FÖR EN GOLFBANA I TOPPSKICK

Tobo Golfklubb presenterade flera nyheter på en presskonferens på Fredensborgs Herrgård på onsdagsförmiddagen. Det finns en femårig verksamhetsplan som ska göra att Tobo GK blir en av landets tio bästa banor. 

Annons:

Det var vid ett extra höstmöte som Tobo Golfklubb antog en ny femårig verksamhetsplan för 2024–2029. Visionen är att bli en av landets tio bästa föreningsägda golfbanor – och nu har golfklubben släppt verksamhetsplanen för hur de ska lyckas med det. 

– Det är inte alldeles enkelt, men vi har delat upp femårsplanen i etappmål och har ett för varje år där vi har satt ett antal delmål som vi vill nå. Det vi kommer lägga störst fokus på är att prioritera banan och banans kvalité. I första hand handlar det om banan, i andra hand hela anläggningen, säger Tobo GK:s styrelseledamot Micael Glennfalk. 

Tidiga spelbara greener

Det finns en mängd punkter som golfklubben utanför Storebro har för avsikt att förbättra. En punkt är tidiga spelbara greener.

– Tobo har under ett antal år haft problem med snömögel och få igång greenerna tidigt, vilket har påverkat våra intäkter. Det har vi nu satt in resurser för på ett annat sätt, säger Micael Glennfalk. 

Golfklubben siktar på att få till en utbyggd camping under femårsperioden. 

– Vi har ett tiotal platser i dag. Vi håller på och skissar på att kunna öka antalet platser i samma område. När det kommer är oklart, men det blir någon gång under den här femårsperioden. 

Tobo Golfklubb har även fokus på ett utbyggt träningsområde och en ökad satsning på ungdomsverksamhet. 

– Vi kommer försöka söka stöd för den verksamheten från stiftelser och andra som är beredda att ge oss pengar för det. 

Renovering av huset Gröndal

Tobo jobbar på att få till en luftigare bana utan att banan tappar i svårighetsgrad. 

– Resursgruppen slår tillsammans med Fredensborgs Herrgård AB ut skog. Björn Palmgård, ägare av Fredensborgs Herrgård, har ökat sitt intresse för den här anläggningen. Samarbetet med Fredensborgs Herrgård innebär fördelar för oss i form av skogsmaskiner, maskinhjälp och kunskap. 

En mer städad och ombonad anläggning finns med som en punkt på Tobos femåriga verksamhetsplan. 

– Vi håller också på och renoverar ett hus (Gröndal) på anläggningen. Vi ska skapa ett klubbhus för våra medlemmar, våra kommittéer och våra anställda. Det finns kontor där i dag, men huset är mer eller mindre fallfärdigt. Vi har påbörjat ett invändigt arbete med hjälp av resursgruppen, men vi kommer sätta in mer resurser efter nyår.

Tobo har som mål att ha en högre nivå på värdskap, både gentemot medlemmar och greenfee-gäster. 

– I den här verksamhetsplanen pratar vi mycket om värdskapet med hur vi ska bemöta varandra och våra gäster och hur vi ska agera på golfbanan. 

Ny headgreenkeeper

Bättre förhållande för banpersonalen är en annan central del. Kristian Petersén är ny headgreenkeeper och Tobo satsar på en förnyad personalorganisation med fyra heltidsanställda personer i bangruppen. 

– Vi har förhandlat om alla avtal med vår banpersonal som nu kommer bli fyra heltidsanställda, vilket leder till en liten minskning vad gäller sommarjobbare. Vi lägger upp en schemaläggning och arbetsmetodik som ska gynna vår vision om en mycket bättre bana. 

– Vi har anställt en head-greenkeeper i Kristian Petersén och lyckas behålla vår tidigare greenkeeper Micael Nilsson. Han är viktig med 20 års erfarenhet från banan. Vi har knutit avtalen nu och har fyra heltidsanställda personer som ska jobba med banan. Med omorganiseringen och nyrekryteringen av banpersonalen plus en ny greenkeeper förstärks organisationen. 

Igångsättning av kommittéer för ökat engagemang bland medlemmarna är en annan punkt på listan. 

– Tobo har i dag en dam- och en veterankommitté och sedan jobbar styrelsen och PRO:n Magnus Hultgren med organisationen. Vi ska försöka få fler medlemmar engagerade och fler som är med och bestämmer. Bankommittén kommer få jobba intensivt tillsammans med banpersonalen och ha fokus på banan och jobba tillsammans med resursgruppen. Vi ska hotta upp juniorverksamhet med mer folk i verksamheten och få igång den på ett annat sätt. Vi ska stötta resursgruppen mer än vad vi har gjort hittills. De ska kunna jobba tillsammans med vår banpersonal på ett bättre sätt och vi ska integrera resursgruppen i banpersonalens arbete. 

Aktuellt med ny bansträckning på två hål

Tobo ska jobba med mer kreativ sponsring för ökad attraktionskraften och öka samarbetet med besöksnäringen. 

– En golfklubb är i dag en besöksnäring. Det är inte bara 750 medlemmar utan alla tar med sig folk till anläggningen. Det kommer många greenfee-gäster hit och vi har ett miljonbelopp vad gäller greenfee-gäster. Det ska vi försöka öka med bättre attraktionskraft och samarbete med andra besöksnäringar. 

Det ordinarie höstmötet gav önskemål om en ny bansträckning som innebär att både hål 9 och hål 18 avslutar mot restaurangens balkong. 

– Det finns förslag på att göra en dubbelgreen vid hål nio och hål 18 och det innebär att båda hålen avslutas mot restaurangens balkong. Vi tror att det gynnar spelet och publiken och ger en trevligare sträckning. 

Dubbelgreenen ska anläggas så snart projektet får en finansieringslösning. Nuvarande green till hål 18 omvandlas till ett utökat träningsområde i direkt anslutning till parkeringen. Ombyggnationen innebär att greenen kan användas till korta chipslag och så småningom till bunkerträning.

– Det är något som vi håller på och diskuterar och det skulle i så fall vara ett projekt som får finansieras under den här perioden. 

Fortsatt stort fokus på ekonomin

Klubben ska ha ett fortsatt stort fokus på ekonomin, försöka bromsa kostnaderna och öka kvalitén på banan. 

– Det är inte enkelt, men det är viktigt att vi kommer med kreativa sponsoridéer som minskar våra kostnader på varje hål. Vi vill ha en allmän försköning, men allt vi gör på banan kommer kosta drift. Sätter man ut en kruka med blommor så måste den vattnas och skötas om. Det är ett jättearbete och vi måste försöka hitta medlemmar som jobbar med det. 

Sommarens satsning med olika bangrupper har fallit väl ut. 

– Det fanns två-tre medlemmar som hade ansvar för två-tre banor och jobbade fokuserat med de banorna för att rätta till fel. Det är ett jättebra jobb som vi vill fortsätta med. Det är en arbetskraft som vi har gratis i den här resursgruppen.

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Tabellservice

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt