Annons:

Tomas Söreling (S), oppositionsråd i Hultsfreds kommun. Foto: Ossian Mathiasson

DEBATT: Stödet från vår S-regering ger betydligt mer än det skatteförslag som M ville ha

Ett tydligt besked om att det stöd som betalas ut till vart tredje hushåll i landet blir ett lite lugnande tillskott i alla fall på upp till max 6000 kronor för tre månader.

Annons:

Flera och framför allt Moderaternas företrädare hävdar ju skattesänkningar istället och visst kan man agera så, men stödet från vår S-regering ger betydligt mer än det skatteförslag som M ville ha. Man kan tycka mycket om detta men så här kan det bli när man avreglerar för mycket även om det inte är hela sanningen, men som sagt nu kommer det riktiga välbehövliga pengar till många hushåll, och bara för att jämföra riktigt så kommer en tabell på skillnaderna jag nämner.

Jämförelse mellan våra nivåer och Moderaternas

Jämförelse mellan sänkt energiskatt och regeringens förslag

Stödnivåerna jämförs nedan.

Hushåll med elförbrukning Sänkt energiskatt m. 35 öre/kWh* Regeringens förslag

(kWh/mån) (kr/mån) (kr/mån)

<700 ≤306 0

700–900 306–394 100

900–1 000 394–438 200

1 000–1 100 438–481 300

1 100–1 200 481–525 400

1 200–1 300 525–569 500

1 300–1 400 569–613 700

1 400–1 500 613–656 900

1 500–1 600 656–700 1 100

1 600–1 700 700–744 1 300

1 700–1 800 744–788 1 500

1 800–1 900 788–831 1 700

1 900–2 000 831–875 1 900

>2 000 ≥875 2 000

*Avser sänkt energiskatt till 1 öre/kWh för hushåll och tjänsteföretag i kommuner med full energiskatt på el (2022: 36,0 öre/kWh). Skattesänkning med 35 öre/kWh plus mervärdesskatt, dvs. totalt 43,75 öre/kWh. Räkneexemplet beaktar inte att energiskatten i vissa kommuner i norra Sverige är nedsatt med 9,6 öre/kWh (2022: 26,4 öre/kWh och kan därmed sänkas endast med 25,4 öre/kWh).

Brytpunkten mellan förslagen, dvs. den nivå där båda förslag ger samma ersättning, bedöms ligga kring en elförbrukning på ca 4 570 kWh per månad, vilket beräknas motsvara en årlig elförbrukning på över 40 000 kWh. Typkunden ”villa med elvärme” har som jämförelse en elförbrukning på 20 000 kWh per år.

I jämförelse med Moderaternas förslag är regeringens förslag mer profilerat mot dem med relativt hög elförbrukning men taket gör att stödet inte ger mer till dem med väldigt hög elförbrukning. I den meningen kan det sägas vara mer träffsäkert.

Ser man till förslagens fördelningsprofil är skillnaderna små, regeringens förslag är inte mer utjämnande än Moderaternas. Det beror på att båda förslagen ger större effekt för de som bor i småhus, i synnerhet eluppvärmda småhus, och att småhusboende är underrepresenterade i den nedre delen av fördelningen samtidigt som moderaternas förslag ger mer till små förbrukare, som många som bor i lägenheter är.

Tomas Söreling (S), oppositionsråd i Hultsfreds kommun

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt