Annons:

GLENNFALK:

Krönikören Micael Glennfalk.

GLENNFALK: "Dör en brukare riskerar förvaltningschefer åtal"

När kommunerna underlåter att tvinga anställda inom vård och omsorg till vaccination så riskerar högsta cheferna åtal.
Arbetsrättsexperten Tommy Iseskog, författare till över 280 böcker och föreläsare, var med i SvT Aktuellt i veckan och gav kommun- och regionchefer ett wake-up-call.

Annons:

Skulle någon brukare inom omsorgen dö på grund av covid och personen smittats av personal så riskerar förvaltningscheferna (och kanske också deras chefer och politiska nämnd) åtal för vållande till annans död.

För som han sa: Underlåtenhet att tvinga personalen till vaccination är ett lagbrott.

”Arbetsgivare och vårdgivare m å s t e ställa krav på vaccination, enligt Iseskog som förklarar det hela med: ”Om man betraktar vaccination som ett kompetenskrav, så om den anställda underlåter att vaccinera sig, så fyller denne inte kompetensen för tjänsten.

”Det är inte omplacering det handlar om, det är avsked på grund av arbetsbrist. ”Lagen är mycket tydlig, utan tvekan”, säger Iseskog som tycker det är överraskande att kommuner och regioner inte följer kompetenskravet.

Han tror att det kan vara brist på kunskap, feghet men sannolikt är orsaken att man har brist på personal som är vaccinerad. 

***

Samhället kan inte tvinga folk till ett ”kroppsligt ingrepp”, det håller Iseskog med om. Men det är inte det saken handlar om i detta fall. På en byggarbetsplats fyller man inte kompetenskravet om man inte har hjälm, det är ett ovillkorligt kompetenskrav. Man kan inte tvinga byggarbetare att ha hjälm i fysisk mening men man kan konstatera att man inte kan ha ett sådant jobb om man inte har hjälm. Man är inte anställningsbar då. Samma krav kan man ställa på personal inom vård- och omsorg, man är inte kompetent för arbetsuppgiften om man inte är vaccinerad.

Samhället måste skydda sig. De som ansvarar för vård och omsorg måste skydda sina brukare från ovaccinerad personal.

Iseskog går längre och menar att tillsynsmyndigheten, IVO, borde förstå sitt ansvar och ge kommunerna föreläggande. Man tar inte ansvarsfrågan på allvar.

Och tydligen reagerar inte Arbetsmiljöverket eller facket heller. Vilket man hade gjort på en byggarbetsplats…

***

Det är ett intressant resonemang. Ansvarig för vård och omsorg i exempelvis en kommun är Socialnämnden och dess förvaltningschef. Går man längre kan ansvar utkrävas av kommunchef och kommunstyrelsens ordförande, den sistnämnde har tillsynsansvar över nämnderna.

Om man drar ut Iseskogs resonemang i ansvarsfrågan så kan det bli så här:

En anhörig konstaterar att hennes mor eller far dött i covid i hemmet. Smittan har burits in av en hemtjänstpersonal som varit ovaccinerad. Personalen har beordrats till jobbet av sin chef, som hålls ansvarig. Den i sin tur har fått ok från sin förvaltningschef som fått ok av sin nämnd. Ett åtal skulle kunna väckas för vållande till annans död mot en mängd personer. 

***

Det kommunerna säger är att man har personalbrist. Men det är inte till någon hjälp. Ingen annan verksamhet i landet, privat eller offentlig, kan skylla regelöverträdelser eller lagbrott på att man inte hade personal. Man är satt att klara detta.

I Sverige är det så att den offentliga sektorn tillåts göra fler och större övertramp än den privata. I turistbranschen kan företag få en skrivning i ett tillsynsprotokoll om att ett glassparasoll var trasigt. I offentlig sektor kan man skicka in ovaccinerad personal till gamla och sköra. Skälet: vi har personalbrist, som om det inte skulle kunna åtgärdas med vaccintvång.

Kommunen är ute på mycket hal is. I våra kommuner oroar sig kommuninvånare för än det ena, än det andra. Men att ovaccinerad personal vänder gamla i sängen, matar dem och tvättar dem, är inte överst på agendan.

Och här ser vi också hur tillsynsmyndigheter som IVO och Arbetsmiljöverket brister i sin profession.

Är du ovaccinerad inom vård och omsorg: oavsett din utbildning, du har inte kompetensen att fortsätta ditt vård- och omsorgsarbete.

Hade du varit byggnadsarbetare hade du inte fått gå innanför stängslet…

Fotnot: Journalisten, entreprenören och f.d. kommunalrådet (m) i Vimmerby (2010-2015) Micael Glennfalk, skriver återkommande krönikor i vår tidning, där synpunkter på politik och samhällsföreteelser lokalt, regionalt och nationellt framförs. Krönikörens åsikter är alltid hans egna och inte tidningens.

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt