Annons:

Grundskolan kan bli helt mobilfri om något år:

Regeringen har förslag om en ny lag som förbjuder mobiltelefoner i grundskolan. Barn- och utbildningsnämnden i Hultsfreds kommun diskuterade hur ett eventuellt förbud kan hanteras på sitt senaste sammanträde. Foto: MostPhotos

Grundskolan kan bli helt mobilfri om något år: "Måste ha en säker förvaring"

Det finns förslag om en ny lag som förbjuder mobiltelefoner i grundskolan. Hur man ska hantera ett eventuellt mobilförbud diskuterades på barn- och utbildningsnämndens senaste sammanträde. 
– Vi måste organisera det på ett sätt som gör att det funkar, säger barn- och utbildningschefen Martin Snickars. 

Annons:

Regeringens förslag om ett införande av mobilfri skola och en eventuell lagändring i skollagen har lett till diskussion inom barn- och utbildningsförvaltningen i Hultsfreds kommun. 

– Lagändringen väntas börja gälla om något år. Vi har haft diskussioner och redovisningar i arbetsutskott och nämnd. Hur ser det ut hos oss? Vad behöver vi förbereda ifall det blir en lagändring?, säger Martin Snickars. 

Karolina Karlsson och Anna Källåker, rektorer på högstadieskolan Albäcksskolan i Hultsfred, gav på nämndens senaste sammanträde en nulägesbeskrivning av hur det ser ut med användningen av mobiltelefoner och tankar kring ett eventuellt mobilförbud. 

– På Albäcksskolan ska telefonen inte synas, höras eller störa dig eller andra i undervisningen och det finns med i skolans ordningsregler. 2016 köptes skåp in till alla klassrum för att ha möjlighet att låsa in mobiltelefoner. Lektionstiden är och har varit mobilfri på högstadiet i många år men eleverna har tillgång till mobiltelefonerna på rasterna, säger Martin Snickars. 

"Måste ha en säker förvaring"

Snickars funderar kring hanteringen av ett eventuellt mobilförbud i grundskolan. 

– Vad innebär det för skolan om man samlar in telefoner när skoldagen börjar på morgonen och lämnar tillbaka dem när eleven går hem? Då måste vi ha en säker förvaring på morgonen för alla telefoner när man får in 400 telefoner. Vi måste ha personal tillgänglig för att kunna ta emot och lämna ut telefoner på olika tider och måste organisera det på ett sätt som gör att det funkar. 

Barn- och utbildningsnämnden tog emot informationen och fattade inget beslut.

– Vi får invänta och se om det kommer lagändringar framöver eller inte. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt