Annons:

Här är listan med brister på skolorna i Hultsfreds kommun

Det har listats en hel del risker i arbetsmiljön på skolorna i Hultsfreds kommun, bland annat på Vena skola. Foto: Ossian Mathiasson

Här är listan med brister på skolorna i Hultsfreds kommun

Det finns en hel del brister i arbetsmiljön på skolorna i Hultsfreds kommun. Nu har en sammanställd lista överlämnats till barn- och utbildningsnämnden efter vårens arbetsmiljöronder. 

Annons:

Processen med arbetsmiljöronder startade på skolenheterna i Hultsfreds kommun i början av året. Nu har en lista med 13 punkter på nio skolor/förskolor landat in på barn- och utbildningsnämndens bord. 

– Det är punkter som man känner att man inte kan lösa själva på enhetsnivå, då överlämnas en del till ABHB (Hultsfreds Bostäder) som står som ägare för lokalerna. Det som blir kvar går till förvaltningsledningen och nämnden för att se vad man kan göra kring de punkter som är kvar. De är ofta förknippade med större kostnader och sådant som tar längre tid att åtgärda, säger barn- och utbildningschefen Martin Snickars. 

Det stora problemområdet på Emådalskolan i Mörlunda är att det är för varmt i stora byggnaden på sommaren och att markiser saknas på hela södersidan. 

– Vi har gjort förbättringar på ganska många skolor för något år sedan. Emådalskolan har inte funnits med där längre. Det blir varmt i klassrummen när solen ligger på och markiser är en väldigt bra lösning, då kan man stänga ute solen så det inte blir så varmt inomhus. Det kommer finnas med i kommande planeringar så det finns i dagsläget inget beslut om när det ska utföras. Det kommer tas med till de investeringsmedel som finns framöver, säger Martin Snickars. 

"Lite för få grupprum"

Det saknas grupprum till kurator och specialpedagoger på både Silverdalens skola och Vena skola.

– Det är lite för få grupprum, helt enkelt. Kommer kurator eller specialpedagog till skolan så finns det för få rum tillgängliga. Det tas också med i kommande planeringar för investeringar för förskola och skola. Vi håller på med en långsiktig lokalutredning för att se i vilken ordning saker ska förbättras. 

Andra brister på Vena skola är att idrottshallen är i undermåligt skick och att det saknas omklädningsrum eller dusch/omklädning för personal. Det saknas också förrådsutrymme för material. 

Silverdalens skola har personalen inget arbetsrum utan får sitta i personalrum eller klassrum, vilket leder till att det är svårt att hitta plats om planeringstiden ligger under lektionstid. I det fallet har personalen tagit fram en ritning med förslag på ombyggnad av gamla idrottshallen. En fastighetsingenjör ska räkna på vad det kan komma att kosta. 

Skruvar och spikar sticker ut

Vad gäller Oredans förskola och Stålhagens förskola så finns det inga behov av förbättrade lokaler, enligt Martin Snickars.

– Det är ändå två enheter som ska avvecklas när förskolan Växthuset öppnar i januari, säger han och fortsätter:

– Vad gäller IT-verktyg kommer vi köpa in mer iPads till förskolorna. Vi har fått statsbidrag till språkutveckling på förskolorna under pandemin så vi ska byta ut gamla iPads till nya. Det kommer åtgärdas under det här året.

Lindblomskolan i Hultsfred har gamla inventarier i form av slitna bänkar och stolar. En del är så gammalt som 30 år och inte anpassat efter dagens undervisning. Det händer också att lock lossnar och att skruvar och spikar sticker ut. Lindblomskolan har en trea i riskbedömning där fem är högst på skalan. 

– Vi hade en plan på Lindblomskolan ett tag, sedan handlar det om ekonomin. När vi bygger nytt på skolan i Målilla så måste vi ta den före. Vi försöker få med skolorna undan för undan. Det är pengar i botten. Är det högre risk, skador och olyckor så måste vi göra snabba åtgärder och prioritera upp, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Pär Edgren (M). 

Nya inventarier på Målilla skola

Målilla skola ska därmed utrustas med nya inventarier nu den öppnar efter sommaren.

– Sedan kommer Lindblomskolan snart på tur men det är inte beslutat när i tid. Det finns med i kommande planeringar. 

Två andra problem på Målilla skola är en undermålig idrottshall och en eftersatt slöjdsal men det finns inget beslut på när det ska åtgärdas. 

– Vi håller, som Martin säger, på med en lokalutredning och måste kartlägga på alla ställen då många skolor är byggda på 50–60-talet. Vi måste se i vilken ordning vi ska göra alla åtgärder. Vi måste prioritera och göra kostnadsberäkningar framåt även om vi har byggt mycket nytt på senare tid, säger Pär Edgren. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt