Annons:

Taxan för sophämtning kan bli rejält dyrare – diskussioner pågår för att mildra höjningen

Sophämtningstaxan i Hultsfreds kommun ser ut att bli en tusenlapp dyrare framöver. Foto: Ossian Mathiasson

Taxan för sophämtning kan bli rejält dyrare – diskussioner pågår för att mildra höjningen

Den fasta avgiften för sophämtningen i Hultsfreds kommun ser ut att bli en tusenlapp dyrare framöver. Ännu har inget beslut fattats då diskussioner pågår. 

– Det återremitterades när det var uppe i ÖSK för att man ska ha en dialog med kommunledningarna i Hultsfred och Högsby för att se om vi kan mildra den nödvändiga taxehöjningen, säger oppositionsrådet Tomas Söreling (S). 

Annons:

Hultsfreds kommuns renhållningstaxa för 2022 har på sistone varit föremål för debatt i både ÖSK-direktionen och kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tomas Söreling (S), oppositionsråd i Hultsfreds kommun och ledamot i förbundsdirektionen i ÖSK, informerade på KSAU:s senaste sammanträde att ÖSK har för avsikt att höja den fasta sophämtningsavgiften med cirka 1 000 kronor per år. 

– Det är kollektivet som ska betala kostnaderna för renhållningen. Det fanns ett förslag framme på en ganska kraftig höjning när det var uppe i ÖSK men det återremitterades för att man ska ha en dialog med kommunledningarna i Hultsfred och Högsby för att se om vi kan mildra den nödvändiga taxehöjningen. Det var just det vi hade en dialog om så ärendet återkommer, säger Tomas Söreling.

"Ska få till ett vettigt förslag"

Förbundsdirektionen i ÖSK beslutade att återremittera ärendet för att upprätta en dialog med kommunledningarna och därefter ta fram ett nytt förslag till förändrad taxa. 

– Den föreslagna höjningen återremitterades för att vi var ganska överens om att det blir för tufft på en och samma gång. Det vi ventilerar just nu är om man kan göra på annat sätt, antingen fördröja höjningen eller göra den i olika steg. Vi har haft en bra diskussion över partigränserna. Vi ska behandla det i ÖSK ytterligare en gång innan det kommer till KSAU, KS och KF. Förhoppningen är att vi ska få till ett vettigt förslag som inte slår så enormt hårt på en gång, säger Tomas Söreling.

Kommunalrådet Lars Rosander (C) påminner om att renhållningstaxorna sänktes mycket 2018 för att beta av ett upparbetat överskott. Det gröna abonnemanget sänktes med 963 kronor. 

– Man får varken ha överskott eller underskott. Har man överskott ska det jämnas ut på något sätt, vilket ledde till att taxan sänktes med ungefär 1 000 kronor. Taxorna har legat på den här nivån tidigare men vi får se vad ÖSK och förbundsdirektionen kommer med för förslag, säger Lars Rosander.

Nuvarande pris för ett grönt året runt-abonnemang är 2 018 kronor och stiger till 3 017 kronor om höjningen går igenom. 

– Det är väl en nivå som inte är ovanlig då flera grannkommuner tar runt 3 000 kronor för samma tjänst. Vi vill ha en ordentlig genomgång och titta på alternativen, säger Rosander. 

Rött abonnemang försvinner

Tomas Söreling berättar att det nya förslaget kommer innehålla en del andra detaljer på förändringar.

ÖSK skriver att inga nya röda (osorterat) abonnemang eller gula (ett sorteringskärl) abonnemang får tecknas från och med 1 januari. Det nya standardabonnemanget för villahushåll blir grönt abonnemang med två sorteringskärl.

Röda abonnemang och kompostabonnemang kommer att bytas ut till gröna abonnemang med start efter sommaren 2022. 

Information om kommande förändringar kommer att skickas ut till berörda abonnenter i god tid innan bytet. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt