Annons:

Jul- och nyårsfirandet tros ha bidragit till en kraftigt ökad smittspridning. Foto: MostPhotos

Kraftigt ökad smittspridning i länet – men helt ny situation kan vänta: "Skulle kunna vara slutet"

Smittspridningen har ökat kraftigt i länet under jul- och nyårshelgen och omikronvarianten är på väg att helt ta över. Jämfört med för ett år sedan är läget dock betydligt mer gynnsamt.
– Vi kan stå inför en helt ny situation med en mer lindrig luftvägsinfektion. Det skulle kunna vara slutet på pandemin, säger smittskyddsläkaren Staffan Sylvan.

Annons:

Bara på tisdagen var det 250 nya bekräftade fall i Kalmar län. Under måndagen var det dock endast tre nya fall och siffrorna släpar ordentligt efter jul- och nyårshelgen.

– Tittar vi på mellandagarna och nyårsveckan jämfört med veckan dessförinnan är det en påtaglig ökning i diagnostiserade fall. Det har varit svårt för statistiken att hänga med till och med. Det är siffror som ökas på och kommer kompletteras successivt, säger smittskyddsläkaren Staffan Sylvan.

Framför allt personer under 60 år är involverade i ökningen.

– Det är många olika åldersgrupper som är involverade i ökningen och det vi ser är resultatet av jul- och nyårsfirandet som har varit. Det är alla åldersgrupper som berörs, framför allt de under 60 år. Det är inte så mycket i de äldre åldersgrupperna och det är ett mönster vi sannolikt kommer se mer av. Folkhälsomyndigheten har gjort sina modelleringar och då ska vi ha en ökad smittspridning fram till en topp i mitten av januari ungefär.

Omikron tar över

Omikronvarianten är också på väg att ta över i länet från deltavarianten.

– Vi har fått in omikron och där den har slagit rot har den spridits väldigt snabbt. För ett par veckor sedan hade vi omkring 21 procent omikron och nästa gång vi får rapport tror vi att det är runt 50 procent. Det stiger så snabbt och bedömningen är att omikron kommer ta över från delta helt inom någon månads tid, säger Staffan Sylvan.

Nya rön från Danmark tyder också på att omikronvarianten ger ett mildare sjukdomsförlopp än deltavarianten. Risken för sjukhusvård uppges också vara betydligt mindre.

– Omikronvarianten går in i celler och inte så djupt i lungorna som tidigare. Det är mer i luftrören och inte samma djupa lunginflammation. Det är mer symtom med snuva, nysningar, svalgbesvär och huvudvärk men inte lika mycket feber eller hosta. Det liknar mer förkylningssymtom och kommer kunna spridas ordentligt när skolorna öppnar igen och många ovaccinerade kan smittas. Vi får räkna med en ökad smittspridning.

Men på sikt låter det väl ändå betydligt bättre om omikron tar över?

– Det är möjligt och om den tar över och konkurrerar ut deltavarianten, så betyder det att deltavarianten kommer försvinna och ersättas av omikron. Det är en helt ny situation med en mer lindrig luftvägsinfektion och det skulle kunna vara slutet på pandemin. Det är förstås lite för tidigt att säga att det är eller blir så, men det är en av hypoteserna man funderar kring.

Inte samma belastning

Den 4 januari 2021 var det 54 personer som vårdades på sjukhus. Sex personer fick intensivvård och fem låg i respirator. Ett år senare är det elva personer som vårdas inneliggande och två av dem behöver intensivvård med respirator.

Läget inom sjukvården är därmed ett helt annat än för ett år sedan.

– Sjukvården är inte belastad på samma sätt och vårt läge följer modelleringen ganska bra. Det rör sig om cirka tolv till 16 personer som behöver sjukhusvård och en till två som är i behov av intensivvård. Det kan öka de närmaste veckorna, men det är ett mer gynnsamt läge än för ett år sedan.

Hur ser fördelningen ut mellan vaccinerade och ovaccinerade?

– Merparten som behöver sjukhusvård är ovaccinerade. Ungefär 30 procent är dubbelvaccinerade. Det bästa skyddet mot omikronvarianten är den tredje dosen. Det näst bästa skyddet är en genomgången deltainfektion och det tredje bästa skyddet är två sprutor, säger Staffan Sylvan och fortsätter:

– En del av personerna som kommer in med covid-19 har också andra allvarliga medicinska tillstånd, som exempelvis kronisk leukemi. Det är inte covid som driver in dem i sjukdomstillståndet. 

Hur skulle du sammanfatta situationen efter jul- och nyårshelgerna?

– Vi har en ökad smittspridning och omikron är på väg att ta över. Den är å sin sida betydligt mer smittsam. De som inte har någon tidigare immunitet genom genomgången deltainfektion eller tre sprutor riskerar att bli smittade, men belastningen på sjukvården är inte så stor som den har varit.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagenshultsfred.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt