Annons:

Detaljplanen kan rivas upp och ge plats åt ny solcellspark

En detaljplan kan rivas upp för att bereda plats åt ytterligare en solcellspark i Hultsfred. Foto: MostPhotos

Detaljplanen kan rivas upp och ge plats åt ny solcellspark

Detaljplanen på en flygby i anslutning till Hultsfreds flygplats ser ut att rivas upp. Den nye ägaren vill bygga solceller på marken. 

Annons:

Det var i september förra året som en privatperson tog kontakt med miljö- och byggnadsnämnden för upphävande av detaljplanen för Fallhult 1:57 för att anlägga en markbaserad solcellspark i området. Sökande anser att detaljplanen hindrar detta eftersom den medger bostäder med möjlighet till en mindre hangarbyggnad. Det är en fastighet som är granne med flygplatsens fastighet.

Detaljplanen har med andra ord varit ämnad åt flygentusiaster och ansågs gynna Hultsfred Airports framtida utveckling. 

– Detaljplanen möjliggör att man skulle kunna bygga småhus och ett garage för propellerplan. Det var en idé för 25 år sedan. Det blev aldrig aktuellt och genomfördes aldrig och nu vill nye ägaren upphäva detaljplanen och försöka se om det går att få solceller på tomten istället. Vill ägaren det så kan vi inte motsätta oss det utan att vi bifaller att fullmäktige upphäver detaljplanen, säger Lars Rosander (C), kommunstyrelsens ordförande.  

Sökande äger inte marken men har ett arrendeavtal med markägaren och en fullmakt att driva detaljplaneprocessen. Det tänkta projektområdet uppgår till en area på 142 hektar där det detaljplanerade området utgör cirka 19,3 hektar.

Det finns redan flera solcellsparksprojekt i Hultsfred och nu är alltså ytterligare en solcellspark på gång.

– Den information som finns är att man tittar på det. I och med att det ska upp på fullmäktige så är det ett ärende för sig. Vi kan informera om vad bolaget heter vid ett senare tillfälle. Det kommer längre fram med mer konkreta planer som de vill presentera, säger Rosander. 

Oppositionsrådet Tomas Söreling (S) fyller i: 

– Miljö- och byggnadsnämnden hänsköt ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott och hade väl egentligen en annan åsikt med att det är värdefullt att behålla den befintliga detaljplanen. Vår motivering är att det är den nuvarande ägaren av marken som vill upplåta det till solceller. De överlät beslutet till kommunstyrelsens arbetsutskott som lägger förslag till fullmäktige.. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt