Annons:

Kommunens vision för Herrstorpet är att skapa byggrätter för nya bostäder i ett attraktivt strandnära läge. Illustration: Hultsfreds kommun

Projektledaren inför byggstart: "Inte varje dag det byggs ett nytt bostadsområde i Hultsfred"

Inom en snar framtid börjar det röra på sig på det nya bostadsområdet Herrstorpet, i centrala Hultsfred.  
– Arbetet ska starta på vårkanten och vara klart om ungefär ett och ett halvt år, till hösten 2023, säger Tomas Lexinger, projektledare på ÖSK. 

Annons:

Tilldelningen är gjord avseende vilken entreprenör som får i uppdrag att iordningsställa vägar, vatten, avlopp, elledningar, fiber, planteringar och belysning på Herrstorpet. 

– Vi fick in fyra anbud och det finns en entreprenör som fick tilldelningen. Det är nu en tio dagars väntan ifall att det kommer in några överklaganden. Det ligger fram till den 13 april, säger Tomas Lexinger. 

"Kommer strax byta skepnad"

Arbetet ska starta på vårkanten och vara klart om ungefär ett och ett halvt år, det vill säga till hösten 2023. 

– Det handlar om åtagandet som kommunen har med att bygga gator, vägar, parker, vatten och avlopp samt dra fram fiber i området. Det är den infrastruktur som kommunen tar ansvar för att bygga, säger Lexinger. 

Han berättar även att det kommer hända saker i höst i form av att kommunen gör det möjligt för en entreprenör att börja bygga bostäder. 

– Det blir byggbara tomter på en del av området från och med i höst. Det är ett arbete som man kan komma igång parallellt, säger Lexinger. 

Han räknar med att arbetet kommer igång i slutet av maj. 

– Det är förstås spännande. Nu har vi lagt projekteringen bakom oss, det vill säga allt arbete som görs inför ett anbud. Vi kommer strax byta skepnad och jobba med en duktig entreprenör som kavlar upp ärmarna och ser till att det blir byggt så som vi har tänkt. Det är en trevlig resa vi ska göra tillsammans i ett fantastiskt område. Det är lite svårt att bilda sig en bra uppfattning om hur det blir när det är färdigt. Vi har däremot ett gestaltningsprogram som ger mer illustrativt hur det kommer bli när det är färdigt.

"En stor händelse i Hultsfred"

Han känner sig trygg och tror att det blir ett bra bostadsområde i Hultsfred. 

– Det är mycket som är gjort för att det ska bli bra. Det är ett stort projekt och en stor händelse i Hultsfred. Det är inte varje dag det byggs ett helt nytt bostadsområde i Hultsfred. Det är klart att det ligger utmaningar i arbetet. Det är mycket pengar och framför allt mycket natur som vi ska bygga i och vara försiktiga med. Det ska bli ett naturskönt område utmed Hulingen. 

Vad är det för utmaningar som du ser?

– Det finns helt enkelt saker som man inte kan känna till på förhand i ett så pass stort projekt. Vi ska genomföra det under ett och ett halvt års tid med två somrar och olika årstider. Vi ska med försiktig hand utföra det här arbetet i den fina miljö som vi ska jobba i. Arbetsytorna är hårt begränsade och man ska inte vara utanför de byggområden vi har definierat. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt