Annons:

Rasar över att 30-skyltarna inte plockas ner:

Ex-politikern Göran Berglund vänder sig till både JO och Kronofogden för att Hultsfreds kommun inte har plockat ner de, som han anser, "olagliga" 30-skyltarna i Virserum. Foto: MostPhotos

Rasar över att 30-skyltarna inte plockas ner: "Skandal att man inte godkänner myndighetsbeslut"

Att Hultsfreds kommun inte plockar ner 30-skyltarna i Virserum får Göran Berglund att se rött. Han anmäler kommunen till Justitieombudsmannen (JO) och ber Kronofogden om hjälp med handräckning.

– En skandal att man från kommunen inte godkänner myndighetsbeslut, säger Göran Berglund.

Annons:

Trafiknämnden i Hultsfreds kommun beslutade under hösten 2022 att fordon inte får köra fortare än 30 kilometer i timmen på flera gator i Virserum. De hävdar bland annat att det är smala gator med villor på båda sidorna, kuperade smala gator och att det är områden med mycket barnfamiljer, äldreboende, förskola, skola och räddningstjänst. 

Göran Berglund har överklagat nämndens beslut om lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning och yrkat att besluten ska upphävas då han menar att nämndens generella skrivningar om ”väldigt smala gator, kuperade gator, smala och delvis kuperade gator” är att se som allmänt hållna formuleringar. Han menar att det saknas särskilda förhållanden på gatorna i områdena som medför att hastigheten ska sänkas till 30 kilometer i timmen.

"Inte visat att begränsningen är motiverad"

50 kilometer i timmen är den grundläggande hastigheten inom tättbebyggt område. Transportstyrelsen har i vägledande avgöranden uttalat att hastighetsbegränsningar om 30 kilometer i timmen i första hand bör förbehållas sådana sträckor och miljöer där en sådan gräns är särskilt motiverad. 

”Det bör därför krävas mycket särpräglade förhållanden för att det för ett område motsvarande en hel tätort ska vara motiverat med en hastighetsbegränsning.

Länsstyrelsen har tagit del av Transportstyrelsens åsikter och anser att kommunen inte har visat att förhållandena är så särpräglade eller avviker från de normala i tättbebyggt område att de motiverar en hastighetsbegränsning till 30 kilometer i timmen. 

Det kan, enligt Länsstyrelsen, finnas skäl att sänka hastigheten på vissa sträckor men då måste kommunen pröva det. 

”Nämnden har således inte visat att hastighetsbegränsningen är motiverad med hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön. Beslutet om de lokala trafikföreskrifterna ska därför upphävas”, skriver Länsstyrelsen Kalmar län i sitt beslut. 

Kommunens överklagande avslås

Hultsfreds kommun har i sin tur överklagat Länsstyrelsens beslut och yrkat att Transportstyrelsen i första hand ska ändra länsstyrelsen beslut och fastställa kommunens beslut. I andra hand yrkar kommunen på att ärendet ska prövas av länsstyrelsen igen. 

Kommunen menar att faktorerna som påverkar valet av hastighetsbegränsning är tillräckliga motiv för att den ska avvika mot övriga gator i Virserum och att redovisa varje enskild gata är orimligt och skulle kunna leda till stora variationer av begränsningar inom ett enskilt bostadskvarter. De hävdar att de har motiverat varför de väljer att ha 30 kilometer i timmen och inte 50 kilometer i timmen som annars är bashastighet i tätorter. 

Transportstyrelsen avslår kommunens överklagande och tycker att länsstyrelsen har utrett det överklagade ärendet tillräckligt och att det inte finns skäl att ändra beslutet. 

"Vill tydligen inte bita i det sura äpplet"

Den före detta kommunpolitikern Göran Berglund JO-anmälde den 23 mars kommunens trafiknämnd för att de inte har accepterat länsstyrelsens och Transportstyrelsen beslut. 

”Rättsläget är vad Länsstyrelsen och Transportstyrelsen angett, kommunens beslut strider således mot gällande trafiklagstiftning. Jens Karlsson kritiserar/sätter sig över myndigheterna och menar att ”myndigheterna kräver att kommunen utreder in absurdum” för att motivera hastighetsänkningsbeslut. Tja, in absurdum är väl närmast korrekt beskrivning när det gäller kommunens/trafiknämndens klavertramp i ärendet. Man vill tydligen inte ”bita i det sura äpplet” och acceptera att man än en gång ”gått på pumpen” och att man varit ute i ogjort väder och inte känt till eller struntat i element vad gäller lagstiftningen på området. Juridiken står faktiskt över politiken”, skriver Göran Berglund i sin JO-anmälan.

Han har nu tagit det ett steg längre och ber Kronofogden om hjälp med ”avlägsnande av olaga hastighetsskyltar i Virserum”.

”Kommunen motsätter sig nedmontering trots beslut av Transportstyrelsen att de berörda skyltarna är uppsatta i strid mot gällande regelverk. Det skadar förtroendet för trafiklagstiftningen om en kommun av prestige tillåter sig stå över gällande lag och på dessa flagranta sätt strunta i myndighetsbeslut. När kommunen tredskas och vägrar ta ner skyltarna önskar jag KFM:s hjälp med handräckning”, skriver Berglund i sin ansökan om handräckning/avlägsnande till Kronofogden. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagenshultsfred.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt