Annons:

Nyligen kom en skylt upp vid parkeringen som musikskolans lärare använder. Numera begränsas tiden till 30 minuter. "Det är en arbetsmiljöfråga", säger barn- och utbildningschef Martin Snickars. Foto: Lotta Madestam

Parkering begränsas – ifrågasätts av drabbade: "En arbetsmiljöfråga"

Musiklärarnas parkering vid skolan har begränsats till max 30 minuter. Nu kämpar man för att få till en ändring, men ÖSK har inga planer på att gå tillbaka till fri tid.
– Det är en viktig arbetsmiljöfråga för personalen, så jag jobbar med frågan för att hitta en bra lösning, säger barn- och utbildningschef Martin Snickars.

Annons:

Han säger sig förstå lärarna på kommunala Musikskolan, med tanke på hur mycket instrument de lastar i och ur när de ska till andra skolor för att undervisa eleverna.

– Vi åker in och ut flera gånger per dag. Jobbar några timmar på en skola och så tillbaka igen, för att ha en lektion i musikskolans lokaler och så iväg igen. Ständigt bär vi på tunga instrument, det är ju vårt undervisningsmaterial. Så det rör sig om flera ton i veckan vissa lärare bär på, förklarar Thomas Åstrand, musikledare och musiklärare, som i likhet med sina kollegor ifrågasätter att skylten kommit upp.

Kom upp skylt ”30 minuter”

Parkeringen vid skolan har tidigare inte haft någon begränsning. Strax innan vårterminens slut satte ÖSK upp en skylt som begränsar tiden till 30 minuter.

– Det är egentligen ingen förändring, så var det tänkt att vara från allra första början när parkeringen gjordes. Det har bara dröjt tills skylten kom upp, förklarar Mikael Nilsson, driftschef på gata-park.

Tänkt som lastzon

Han menar att parkeringen är tänkt att användas vid just i- och urlastning och att bilen sedan ska flyttas till parkeringen på andra sidan skolhuset, som övriga lärare använder.

– Så det är inga konstigheter med det här. För att inte blockera några utrymningsvägar tog vi den här ytan i anspråk. Finns det en lastzon så ska den användas för i- och urlastning och används den så uppfylls syftet. Det har vi förklarat för den aktuella organisationen, hur det ser ut och hur tanken är.

Finns det någon möjlighet att det här beslutet kan komma att ändras för att tillmötesgå personalen?

– Nej, det skulle jag inte säga. Eftersom det inte var tanken från början så kommer det nog inte att bli någon förändring, säger Mikael Nilsson.

 "Viktig arbetsmiljöfråga"

Martin Snickars har fått det här ärendet på sitt bord. Han säger sig vara väl medveten om vilka problem det ställer till med.

– Det är en viktig arbetsmiljöfråga för personalen. Att ha en parkering som bara tillåter 30 minuter är inte hållbart för våra musiklärare med tanke på hur deras arbetssituation ser ut. Det tar dessutom tid av arbetstiden om bilen ska flyttas för många gånger på en dag. Det här har tagits upp på våra skyddsronder och jag jobbar på att få till en annan, bra lösning. Saker tar bara olika lång tid.

Annons:

Lotta Madestam

lotta.madestam@dagenshultsfred.se

073 848 65 05

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt